2017 Rokiem Reformacji na Śląsku

W czasie dzisiejszej sesji Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli rezolucję o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reformacji.

W czasie głosowania obecni byli Prezes Synodu Kościoła ks. dr Grzegorz Giemza oraz biskup katowicki ks. dr Marian Niemiec i biskup cieszyński Paweł Anweiler, a także poseł Aleksandra Trybuś-Cieślar. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Radni zebrali się w katowickiej Sali Sejmiku Śląskiego w poniedziałek 21 września 2015 roku. Głosowana rezolucja miała następującą treść:

31 października 1517 roku Marcin Luter, ogłaszając w Wittenberdze swoich 95 tez przeciwko praktyce odpustów, dał początek Reformacji. W 2017 roku będziemy obchodzić 500-letnią rocznicę tego brzemiennego w skutki wydarzenia. Sejmik Województwa Śląskiego postanawia upamiętnić tę rocznicę i ogłosić rok 2017 Rokiem Reformacji. W ten sposób pragniemy wyrazić nasz szacunek wobec wszystkich mieszkańców województwa śląskiego wyznania ewangelicko-augsburskiego, zgromadzonych w dwóch diecezjach: cieszyńskiej i katowickiej, a także przypomnieć ich wkład w kulturę i duchowość regionu.

Radny Jerzy Gorzelik (Ruch Autonomii Śląska) w uzasadnieniu wymienił wybitnych  ewangelików ze Śląska m.in. ks. Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodziny Hochberg, Thiele-Winkler, Henckel von Donnersmarck, Dietlów oraz przemysłowców Adolfa Francke i Bernarda Hantke i powiedział: „Rok Reformacji będzie okazją by opowiedzieć tą wielką historię mieszkańcom województwa, Polski, Europy, by przypomnieć postaci i symboliczne miejsca jak Leśne Kościoły z czasów wyznaniowych prześladowań, cieszyński kościół Jezusowy zwany kiedyś „kościołem matką”, „Bielski Syjon” z jedynym w Polsce pomnikiem Marcina Lutra czy częstochowska Parafia Ewangelicko-Augsburska, w której w 1945 roku ukonstytuowały się pierwsze powojenne władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Będzie to okazja, by uhonorować obecność i wkład Luteran, Kalwinów, Braci morawskich, uczestników ruchu staroluterskiego czy członków Kościoła Wyznającego, który w dobie narodowo-socjalistycznej dyktatury w Niemczech był chrześcijańskim głosem sumienia i sprzeciwu także na Górnym Śląsku. (…) Niech Rok Reformacji będzie okazją do budowy naszych regionalnych wspólnot na fundamencie owej śląskiej różnorodności i w duchu słynnej niegdyś tolerancji dawnej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Natomiast radny Jarosław Makowski (Platforma Obywatelska) wskazał, co może przynieść Rok Reformacji dla województwa śląskiego i jego mieszkańców, zarówno ewangelików jak i katolików. „Jak trudno sobie wyobrazić Śląsk bez kopalń i bez przemysłu, tak trudno sobie wyobrazić historię Śląska bez Reformacji, bez duchowych sióstr i braci Marcina Lutra. Najlepszym tego świadectwem jest to, że siedzą obok nas. (w tym miejscu zostali wymienieni zgromadzeni na sali duchowni oraz radni ewangeliccy.) Luteranie są naszymi sąsiadami, naszymi przyjaciółmi, żonami, mężami.

Zauważył, że ogłoszenie roku 2017 Rokiem Reformacji na Śląsku pokaże, że jest to region różnorodny i pluralistyczny (także pod względem wyznaniowym), a jego przedstawiciele uważają to za szansę i bogactwo. Podkreślił, że dobre społeczeństwo to takie, które szanuje, chroni i troszczy się o prawa mniejszości i powiedział, że „Rok Reformacji na Śląsku jest szansą żeby pokazać, jak należąc do różnych wspólnot, do różnych Kościołów możemy szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli”. Po głosowaniu bp Niemiec podziękował zebranym radnym za podjęcie uchwały, przypomniał jakie znaczenie miała Reformacja i zadeklarował: „Będziemy się starali wypełnić ten Rok wartościową treścią, abyśmy w duchu ekumenizmu, wzajemnego poszanowania, lepiej się poznawali, doceniali i byli gotowi do służenia dla dobra ogólnego i każdego mieszkańca. By Śląsk był szmaragdem, którego wartością, bogactwem i pięknem jest jego różnorodność”.