Spotkanie z niemieckim ministrem ds. europejskich Michaelem Rothem

W dniu 7 grudnia br. Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec spotkał się w Centrum Luterańskim z niemieckim ministrem ds. europejskich Michaelem Rothem, któremu towarzyszyli Martin Kremer, Kierownik Wydziału ds. Polski w niemieckim MSZ, dr Alexander Abel, współpracownik ministra Rotha w niemieckim MSZ oraz Marco Gutekunst, zastępca kierownika Wydziału Politycznego ambasady Niemiec w Warszawie.

Po stronie polskiej w spotkaniu udział wzięli również, ks. prof. Bogusław Milerski, Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prof. Jarosław Płuciennik, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, członek Synodu Kościoła oraz Ewa Śliwka, dyrektor Kancelarii Konsystorza.

W czasie spotkaniu Biskup Kościoła przedstawił sytuację Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz planowane działania Kościoła związane obchodami Jubileuszu 500-lat Reformacji. Minister Roth zapewnił o otwartości Ambasady Niemiec i jej gotowości do zaangażowania się w obchody centralne planowane w Warszawie w dniach 27-29 października 2016 r.

Krótko omówiono też sytuację uchodźców w Europie. Biskup Kościoła stwierdził, że stanowisko Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jak również innych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymsko-Katolickiego jest w tej sprawie jednoznaczne – pomoc materialna i przyjmowanie osób uciekających z terenów objętych wojną jest obowiązkiem chrześcijanina wynikającym z nakazu Bożej miłości do drugiego człowieka. Biskup Kościoła wyraził żal, że rząd polski reprezentuje w tym zakresie odmienne stanowisko.

Biorący udział w spotkaniu podkreśli, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest dla Polaków bardzo ważne, a wartości reprezentowane przez Unię, mające swe korzenie w chrześcijaństwie, winny zostać zachowane. Z tej perspektywy istotne jest budowanie w Polsce i Europie społeczeństwa obywatelskiego i umacnianie poczucia solidarności pomiędzy europejskim społeczeństwami.

W procesie tym ważną rolę pełnią i pełnić powinny również Kościoły, które swą tożsamość budują na chrześcijańskich wartościach miłości, solidarności, miłosierdzia i odpowiedzialności. Ostatecznie prawa człowieka to sprawa Chrystusa.