500 lat Reformacji w Nowym Sączu

23 czerwca 2017 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Przemienienia Pańskiego odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 500 lat Reformacji. Uroczystości miały szczególny charakter, ponieważ swoim patronatem objął i wspomógł je finansowo Prezydent Miasta Ryszard Nowak, za co organizatorzy są wdzięczni. W związku z tym konferencja mogła odbyć się w głównej sali miejskiego ratusza, zorganizowano także koncert Beaty Bednarz na sądeckim rynku.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 15.30, którą rozpoczął i przywitał zaproszonych gości ks. Dariusz S. Chwastek. Wśród nich znaleźli się bp dr Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, o. Józef Polak, proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Ducha w Nowym Sączu, ks. Bogusław Skotarek, proboszcz parafii rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krynicy Zdroju, dziekan dekanatu Krynica Zdrój, ks. mitrat Jan Pipka proboszcz parafii grekokatolickiej św. Piotra i Pawła w Krynicy Zdroju, ks. Piotr Pupczyk, proboszcz parafii prawosławnej pw św. Równego apostołom Księcia Włodzimierza Wielkiego, pastor Jacek Orłowski Kościoła zielonoświątkowego w Nowym Sączu dziekan okręgu południowo – wschodniego, wicemarszałek województwa małopolskiego Leszek Zegzda, z-ca prezydenta miasta Nowy Sącz Jerzy Gwiżdż, Radny i Przewodniczący osiedla Stare Miasto Przemysław Gawłowski, z-ca dyr. Zakładu Karnego kpt. Sławomir Bogacz, dyr. Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu Artur Franczak, przedstawiciel Sądeckiego Stetla i Domu Historii Łukasz Połomski.

Po przywitaniu zabrali głos bp Marian Niemiec, wicemarszałek województwa Leszek Zegzda i wiceprezydent Jerzy Gwiżdż.

Wykład na temat „Luter i Reformacja” wygłosił dr Jerzy Sojka, pracownik naukowy i wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W swoim wystąpieniu nakreślił rys historyczny, a także teologiczny Reformacji w łonie Kościoła Powszechnego. Wszyscy słuchacze mogli w doskonały i przystępny sposób dowiedzieć się co skłoniło ks. dr. Marcina Lutra do wystąpienia z inicjatywą dysputy teologicznej, która w późniejszym czasie przerodziła się w konfrontację mnicha augustiańskiego z Kościołem Powszechnym.

Po referacie odbyła się krótka przerwa, po której nastąpiła dysputa w gronie ekumenicznych gości, którzy przedstawili swoje poglądy i odnieśli się do skutków Reformacji w XXI w.. Dyskusję poprowadził z w/w duchowieństwem dr Jerzy Sojka. Wysłuchano przemyśleń, które tchną optymizmem i napawają radością, ponieważ po tylu latach można wspólnie usiąść i porozmawiać bez żadnych barier i przeszkód, można wspólnie nieść światło Chrystusowej Ewangelii, a co ważne i godne podkreślenia można ubogacać się nawzajem i czerpać ze swoich doświadczeń wynikających z pracy duszpasterskiej.

O godz. 18.30 na sądeckim rynku odbył się koncert Beaty Bednarz. Aura była łaskawa, dlatego można było usłyszeć wspaniałą muzykę i świadectwo wyśpiewane, które daje energię i moc, by żyć razem i dziękować Bogu za Jego łaskę i błogosławieństwo.

ks. Dariusz S. Chwastek

relacja fotograficzna Piotr Droździk