Anglikańsko-luterańskie rozważania pasyjne na jubileusz 500 lat reformacji

Z okazji jubileuszu 500 lat reformacji Anglikańsko-Luterański Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny (ALICC) wydał zbiór rozważań pasyjnych na każdy dzień Wielkiego Postu lub w okresie między Wielkanocą a Świętem Trójcy Świętej. Teksty przeznaczone są dla refleksji indywidualnych, ale mogą być również używane podczas spotkań parafialnych.

Teksty rozważań opracowane zarówno przez teologów anglikańskich, jak i luterańskich dostępne są na stronie internetowej lub w wersji elektronicznej (tutaj). ALICC powstała w 2013 roku jako dodatkowa platforma duchowe spotkania chrześcijan tradycji luterańskiej i anglikańskiej, które od dawna prowadzą oficjalny dialog teologiczny na różnych płaszczyznach. W niektórych krajach Kościoły ewangelicko-luterańskie i anglikańskie łączy oficjalna wspólnota ołtarza i ambony (pełna komunia), a w wielu praktykowana jest gościnność eucharystyczna, także poza oficjalnymi ustaleniami.

Jubileusz reformacyjny skłonił ALICC do wydania opracowania pasyjnego, które nawiązuje do jednego z głównych haseł obchodów globalnych organizowanych przez Światową Federację Luterańską – Wyzwoleni przez Bożą łaskę.

Nasze wspólne doświadczenie obfitej łaski Bożej, w szczególności zaś jako współuczestników w trwającej reformacji, stanowi silny punkt zbieżności w naszym pragnieniu pogłębiania wspólnego życia – napisali we wspólnym przesłaniu przewodniczący ALICC, bp Timothy J. Harris (Anglikański Kościół Australii) oraz bp Michael Pryse (Ewangelicko-Luterański Kościół Kanady).

>> Anglikańsko-luterańskie rozważania pasyjne „Wyzwoleni przez łaskę Bożą”