Marcin Luter w cytatach

Wiele słów Lutra przeszło do historii, wiele z nich inspirowało i wciąż dają wielu do myślenia – wielkiego i tego małego, codziennego. Czytaj również cytaty na Facebooku.

 

Nadzieja długiego życia dana jest z natury każdemu człowiekowi. Stąd też ludzie kierują swoje starania i myśli tak, jakby chcieli żyć wiecznie. W myślach czynią z życia doczesnego życie wieczne, mimo iż śmierć depcze im po piętach i jest ich najbliższym sąsiadem.


Luter na Rok Katechizmu: „Tak jak Pieśń Salomona jest Pieśnią nad Pieśniami, Dekalog nauką nad naukami, a Credo historią nad historiami, ukazującą niepojęty cud Bożego majestatu od początku świata, podobnie i Modlitwa Pańska jest modlitwą najdoskonalszą, a sakramenty najważniejszym działaniem Kościoła, które Bóg ustanowił i w nich obiecał swoją łaskę. Dlatego też powinniśmy kochać i cenić katechizm, a młodzież z pilnością nauczać, ponieważ to właśnie w katechizmie zawarta jest czysta i prawdziwa nauka Boża świętego Kościoła chrześcijańskiego.”


Jeśli człowiek poznaje Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, dzięki któremu został odkupiony od śmierci i powołany do Jego chwały i dziedzictwa, to wówczas serce chrześcijanina staje się przebóstwione, jakby przeniknięte Bogiem. Albowiem nie ma większej radości niż poznanie Chrystusa, który stał się dla nas Dzieckiem i skarbem. Bóg nie kładzie tego skarbu jedynie na łono Marii, lecz także tobie i mnie, mówiąc: również twoim powinien być Chrystus, raduj się Nim, a wszystko, co On ma w niebie i na ziemi będzie również twoje.