Delegacja Kościoła Szwecji w Polsce

W związku z wręczeniem Nagrody Kościoła im. Anny Wazówny luterańskiemu Kościołowi Szwecji będzie przebywać w Polsce delegacja z tego Kościoła.

Luterański Kościół Szwecji po zakończeniu II wojny światowej znacząco pomagał Mazurom w powrocie do normalności po okresie okupacji i przejściu Armii Czerwonej.

Brakowało dosłownie wszystkiego. Panował głód, szerzyły się choroby, brakowało lekarstw, szczepionek oraz personelu. Kościół Szwecji zorganizował akcję charytatywną, powołując do jej realizacji Kościelną Pomoc Mazurom. Ich zadaniem było zaradzenie klęsce głodu oraz wsparcie żywnością, odzieżą, udzielaniem pomocy medycznej i duszpasterskiej bez względu na wyznanie, narodowość i płeć. Obok bezpośredniego wsparcia żywnościowego i medycznego, Szwedzi pozostawili po sobie dobra trwałe w postaci szpitali, ośrodków zdrowia, żłobków, bardzo często z całkowitym wyposażeniem, które mogło służyć Mazurom przez kolejne lata.

Mając w pamięci tamte wydarzenia, w dniu 26 października w godzinach dopołudniowych w Pasymiu z wykładem pt. Szwedzka pomoc humanitarna Mazurom po II wojnie światowej wystąpi prof. Anders Jarlert z Uniwersytetu w Lund, który jest członkiem między innymi Szwedzkiej Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Królewskiego Towarzystwa Sztuki i Nauki.
Tego samego dnia o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku prof. Anders Jarlert będzie miał wykład na temat Szwedzka pomoc Mazurom jako punkt zwrotny w historii ewangelickiej pomocy humanitarnej, który dopełni mini koncert na odremontowanej fisharmonii (link do wydarzenia).
Prof. Jarlert wygłosi także swój referat 27 października w Warszawie w Zamku Królewskim podczas jubileuszowej sesji, która będzie transmitowana na żywo na kanale Youtube Kościoła i Facebooku.

W związku z jubileuszem 500 lat Reformacji Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ustanowił po raz pierwszy Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny, córki króla szwedzkiego i wnuczki króla polskiego. Osoba patronki w szczególny sposób wiąże się z laureatem pierwszej edycji Nagrody, którym został Kościół Szwecji za akcję pomocy humanitarnej niesionej Mazurom po II wojnie światowej. Nagroda

Kościoła zostanie wręczona 27 października 2017 r. w Zamku Królewskim. Odbierze ją prymas Szwecji abp Antje Jackelen.