Ekumeniczna Wideo-Postylla na 500 lat Reformacji

Ekumeniczna Wideo-Postylla to prezent wszystkich Kościołów chrześcijańskich dla chrześcijan tradycji ewangelickiej na 500-lecie Reformacji.

Jest to zarejestrowany zbiór 60 kazań, będących komentarzami do poszczególnych tekstów biblijnych przeznaczonych jako podstawa homiletyczna na kolejne niedziele oraz święta w roku liturgicznym Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Będą one systematycznie rejestrowane i zamieszczane na stronie internetowej Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”.


strona internetowa