Ekumenizm męczenników – konferencja z okazji 500 lat Reformacji

Z okazji jubileuszu 500 lat reformacji Centrum Dialogi i Modlitwy w Oświęcimiu organizuje w dniach od 7 do 9 kwietnia br. konferencję zatytułowaną „Ekumenizm męczenników”.

Pamięć wydarzeń 500 lat Reformacji przypomina nam niestety kłótnie i podziały, ale także głębokie szukanie woli Boga. Chcemy się w tych dniach refleksji skupić na szukaniu tego, co nas łączy najbardziej: świadectwa życia dla zbawczej nadziei, którą nam daje Bóg w Chrystusie Jezusie – piszą organizatorzy

W programie konferencji znajdą się referaty podejmujące problematykę męczeństwa z perspektywy protestanckiej (ks. dr Volker Haarmann, Kościół Ewangelicki Nadrenii), rzymskokatolickiej (dr Joanna Barcik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), grekokatolickiej (Switlana Hurkina, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie) i prawosławnej, którą przedstawi rzymskokatolicki teolog, prof. Marek Kita z Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Ostatniego dnia konferencji ks. prof. Łukasz Kamykowski z Instytutu Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu w Krakowie wygłosi referat nt. stanowiska chrześcijańskiej teologii męczeństwa wobec żydowskiego Shoah.

Szczegółowy plan znajduje się tutaj.

Podczas konferencji będzie można obejrzeć kolorową wystawę plenerową poświęconą historii reformacji zorganizowaną przez Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. W sierpniu ekspozycja znajdzie się na ogrodzeniu Ambasady Niemiec w Warszawie.