„Ewangelia w centrum” – szwajcarscy reformowani na 500-lecie Reformacji

Po raz pierwszy w historii szwajcarskiego protestantyzmu wszystkie Kościoły ewangelicko-reformowane wystąpią pod wspólnym logo i w ramach jednego projektu. Okazją do tego jest zbliżający się jubileusz 500-lecia Reformacji. Pod hasłem „Ewangelia w centrum – 500 lat Reformacji” szwajcarscy reformowani rozbudowują działania związane z reformacyjnym jubileuszem.

Wszystkie wydarzenia i imprezy reformacyjne w Szwajcarii odbywać się będą pod jednym, wspólnym logo, w którego centrum znajduje się litera R odnosząca się zarówno do Reformacji oraz tradycji reformowanej. R ma wyrażać jedność w różnorodności Kościołów reformowanych. Zapraszamy ludzi różnych wyznań, którzy wraz z nami chcą świętować ponowne odkrycie Ewangelii – napisali inicjatorzy.

Powstała również strona internetowa ref-500.ch podejmująca najważniejsze kwestie związane z historią i współczesnością Reformacji. Poruszane są takie tematy jak wkład Reformacji w edukację, zaangażowanie społeczne i ekumeniczne, a także dział „spraw niezałatwionych”. Szwajcarscy reformowani podejmują również zagadnienia kontrowersyjne pod hasłem „Ciemne strony Reformacji”. W nawiązaniu do luterańsko-reformowanego projektu Kościoła Protestanckiego we Francji szwajcarscy reformowani chcą rozpocząć debatę nad „Dzisiejszymi tezami dla Ewangelii” we współczesnym świecie. 

Ok. 28% Szwajcarów należy do jednego z kantonalnych Kościołów ewangelicko-reformowanych. 10% więcej wiernych ma Kościół rzymskokatolicki. W Szwajcarii działa również mały Kościół luterański, a właściwie Związek Ewangelicko-Luterańskich Kościołów w Szwajcarii i Księstwie Liechtenstein, liczący ok. 7 tys. wiernych.