Jubileusz Reformacji – oświadczenie prymasów Kościoła Anglii

Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Arcybiskup Canterbury Justin Welby (Prymas Całej Anglii) i Arcybiskup Yorku John Sentamu (Prymas Anglii) wydali wspólne oświadczenie ws. jubileuszu 500 lat reformacji.W tym roku Kościoły na całym świecie będą upamiętniać wielkie znaczenie 500. rocznicy rozpoczęcia Reformacji europejskiej od ogłoszenia 95 tez Marcina Lutra przeciwko praktykom odpustowym 31 października 1517 roku w Wittenberdze. Kościół Anglii będzie uczestniczyć w tych obchodach na różne sposoby, także poprzez udział w wydarzeniach z protestanckimi Kościołami partnerskimi z Europy kontynentalnej.

Reformacja była zarówno procesem odnowy, jak i podziału między chrześcijanami w Europie. W tym jubileuszowym Roku Reformacji wielu chrześcijan chce dziękować za otrzymane błogosławieństwa, do których przyczyniła się Reformacja. Wśród nich jest zwiastowanie Ewangelii łaski, dostępność do Biblii w językach narodowych oraz uznanie powołania świeckich do służby Bogu w świecie i w Kościele.

Wielu będzie również pamiętać trwałą szkodę poczynioną pięć wieków temu wobec jedności Kościoła w sprzeciwie wobec wezwania Jezusa Chrystusa do jedności w miłości. W tych burzliwych czasach chrześcijanie występowali przeciwko sobie, niektórzy cierpieli prześladowania, a nawet ponosili śmierć z rąk tych, którzy twierdzili, że znają tego samego Pana. Dziedzictwo nieufności i współzawodnictwa towarzyszyło w późniejszych wiekach zdumiewającemu rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa na całym świecie. To wszystko daje wiele powodów do refleksji.

Wspominanie Reformacji powinno przywieść nas z powrotem do tego, co reformatorzy chcieli postawić w centrum życia każdego człowieka a mianowicie proste zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Ten rok jest czasem odnowy naszej wiary w Jezusa Chrystusa i tylko w Niego. Z tą ufnością powinniśmy być gotowi stawiać trudne pytania o te rzeczy w naszym życiu i w życiu naszych Kościołów, które przeszkadzają w dzieleniu się radością z wiary w Niego.

Wspominanie Reformacji powinno również prowadzić nas do pokutowania za nasz wkład w utrzymywanie podziałów. Taka pokuta musi być połączona z działaniem polegającym na wyciąganiu rąk do innych Kościołów i wzmacniania relacji z nimi. Ten rok jubileuszowy stwarza wiele okazji, aby to właśnie uczynić, zaczynając od Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Dlatego też wzywamy wszystkich chrześcijan, aby poszukiwali odnowy i zjednoczenia w prawdzie Ewangelii Chrystusa poprzez udział w reformacyjnym jubileuszu, aby pokutowali za podziały i trwali razem w Panu, aby być błogosławieństwem dla świata w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi.

+ Justin Welby

+ John Sentamu

>> Informacje o udziale Kościoła Anglii w obchodach 500 lat reformacji

>> Tekst oświadczenia prymasów w j. angielskim