Jubileusz Reformacji w Zamku Królewskim

Sesja jubileuszowa w ramach Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji odbyła się 27 października w Zamku Królewskim w Warszawie. Zgromadziła nie tylko liczne grono ewangelików, ale również gości ekumenicznych i przedstawicieli władz państwowych. Z Polski obecni byli m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, hierarchowie Kościoła Rzymskokatolickiego na czele z prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem.

Bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, przypomniał nacisk jaki położyła Reformacja na samodzielne poznawanie Słowa Bożego i tłumaczenie Biblii na języki narodowe. – W każdym kraju wpływ na rozwój języka ojczystego mieli właśnie ojcowie Reformacji. Zawsze też ewangelicy dbali o to, by obok parafii i kościoła były szkoły – przypomniał. Zwrócił również uwagę, że reformacyjna koncepcja powszechnego kapłaństwa przyczyniła się do odpowiedzialności wszystkich wierzących za swoją parafię i wiarę, ale także za gminę czy państwo, w którym się mieszka.

Prezydent Andrzej Duda zauważył, że 500 lat Reformacji to także 500 lat współistnienia i współtworzenia przez ewangelików polskiej wspólnoty narodowej. – Chcę dziś bardzo mocno podkreślić, że ten etos i wielkie dziedzictwo Rzeczypospolitej, którą nazywamy Rzecząpospolitą Przyjaciół, należy także do polskich ewangelików, a co więcej – jest także i państwa dziełem – powiedział. Prezydent przypomniał również ewangelików zasłużonych w historii Polski w życiu politycznym, społecznym, naukowym, kulturalnym czy sportowym. Mówił m.in. o przedwojennym biskupie luterańskim Juliuszu Bursche i jego konsekwentnej propolskiej postawie. – Można bez przesady powiedzieć, że ten zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce był zarazem nie tylko twórcą, ale do ostatniego swojego tchnienia także obrońcą II Rzeczypospolitej, tej Rzeczypospolitej Przyjaciół – stwierdził prezydent.

Wykład na temat „Reformacja jako obywatelka świata” wygłosił ks. Martin Junge, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej. Mówił o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, które prowadzi do wolności. W kontekście jubileuszu Reformacji podkreślał wagę dialogu ekumenicznego. – We wszystkich naszych dialogach bilateralnych – z Kościołami Prawosławnym, Anglikańskim, Reformowanym, Katolickim, Zielonoświątkowymi czy z menonitami – mieliśmy to samo doświadczenie duchowe, które pomagało nam rozpoznać w innych brata i siostrę – powiedział przedstawiciel ŚFL. Przypomniał drogę dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego: jego początek w 1967 r., „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” z 1999 r., dokument „Od konfliktu do komunii” z 2013 r. i wreszcie wspólne upamiętnienie rocznicy Reformacji przez reprezentantów Światowej Federacji Luterańskiej i papieża Franciszka, które miało miejsce rok temu w szwedzkim Lund. – Mam nadzieję, że w przyszłości Bóg zawsze odnajdzie nas jako Kościoły, które gromadzą ludzi razem, budują mosty tam, gdzie są podziały, oferują miejsce do dialogu tam, gdzie jest on przerwany, są otwarte tam, gdzie budowane są mury, śpiewają pieśń pokoju i pojednania, gdy wojenne marsze znowu zaczynają wielu wabić – mówił ks. Junge. Odnosząc się do luterańskiej refleksji dotyczącej obywatelskości i sfery publicznej, prelegent podkreślił, jak ważne jest umożliwianie wszystkim grupom społecznym partycypacji społecznej i przezwyciężanie wykluczenia. Jako przykłady takiego podejścia Światowej Federacji Luterańskiej wymienił pomoc uchodźcom oraz wsparcie pełnego udziału kobiet w życiu społecznym i kościelnym.

Prof. Jerzy Buzek, europoseł, w przeszłości premier Polski i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wygłosił wykład na temat „Reformacja a jedność Europy”. – Otwarcie i różnorodność – oto Europa. Reformacja jest ważnym elementem tak rozumianej europejskości – stwierdził prelegent. Przypomniał też, że w odpowiedzi na postulaty Reformacji Kościół rzymski zwołał sobór dopiero po 28 latach. – To powinno być przestrogą dla współczesnych. Jeśli narasta konflikt i jakaś grupa domaga się zmian, to trzeba reagować, a nie udawać, że nic się nie dzieje i wszystko wróci do normy. Europa jest społeczeństwem otwartym, zmiana jest jej duchową siłą – mówił europoseł. Podkreślił, że z różnorodności Europy trzeba zrobić dobry użytek. Zwracał uwagę na to, co dobrego przyniosła Reformacja: powrót do źródeł, przywrócenie wartości, rozwój edukacji i kultury. – Z punktu widzenia edukacji i kultury Reformacja była światłem, które zmieniło europejską mentalność. W dużym stopniu temu przewrotowi zawdzięczamy nasze dzisiejsze spojrzenie na świat i naszą cywilizację. Zbudowano jeden z najważniejszych wsporników nowoczesności, jakim jest racjonalizm niestojący w sprzeczności z wiarą – tłumaczył prof. Buzek. Przekonywał też, że o ile Reformacja rozbiła Kościół, to też wskazała na potężny fundament jedności, jakim jest Biblia, a także nobilitowała pracę, która wraz z rynkiem i kapitałem zjednoczyła Europę.

Podczas sesji jubileuszowej w Zamku Królewskim Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce po raz pierwszy przyznał swoją nagrodę im. Anny Wazówny. Laureatem został Kościół Szwecji, który w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej prowadził akcję charytatywną na rzecz Mazurów. W imieniu Kościoła Szwecji nagrodę odebrała prymas Antje Jackelén. Wykład o szwedzkiej pomocy dla Mazurów wygłosił prof. Anders Jarlert. Podziękowania dla Kościoła Szwecji przekazali również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego.

Oprawę muzyczną uroczystości tworzyli: Magdalena Hudzieczek-Cieślar (sopran), Agata Piotrowska -Bartoszek (obój), Tomasz Bartoszek (fortepian).