Kantata Reformacyjna – inicjatywa

Zachęcamy do wsparcia inicjatywy „Kantata Reformacyjna”, która powstała dla uczczenia jubileuszu 500 lat Reformacji w Polsce. Kantata ma być nawiązaniem do tradycji muzycznej Reformacji, a zarazem zaspokoić potrzeby religijne wyrażone w ten szczególny sposób dla społeczności ewangelickiej naszego kraju.

Od wielu lat nie powstają na gruncie polskim utwory muzyczne ani pieśni, które by wchodziły do kanonu polskiej pieśni ewangelickiej. Dlatego inicjatorzy przedsięwzięcia chcieliby, aby przy okazji kantaty powstały właśnie nowe pieśni.

Na potrzeby realizacji kantaty zbierane są środki finansowe. Wszelkie kwoty, nawet najdrobniejsze, mogą posłużyć do powstania i wyemitowania tego działa.

Inicjatywę wsparli: zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec oraz zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP bp Marek Izdebski. Powstał także list, w którym biskupi wspierają to przedsięwzięcie.

Koordynator projektu: Władysław Scholl

Numer konta:
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
Al. „Solidarności” 76A, 00-145 Warszawa
BRE BANK S.A. 77 1140 1977 0000 3019 4500 1001
tytułem: ofiara na cele kultu religijnego kantata