Komentarz do prawa kościelnego już w sprzedaży

12 września 2017 r. do sprzedaży została wprowadzona książka: „Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz” pod red. Jakuba Cebuli. Książka została wydana przez wydawnictwo C.H. Beck specjalizujące się w wydawaniu fachowych publikacji z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury obcojęzycznej.

Komentarz stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz przepisów regulujących stosunki Państwa oraz tego Kościoła. Obejmuje swoim zakresem zarówno przepisy ustawowe, jak i szczegółowe przepisy wewnętrzne. Komentarz omawia m.in. strukturę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, jego organizację, działalność, sprawy majątkowe, wykonywanie władzy w Kościele itp.

Publikacja zawiera omówienie następujących aktów prawnych:

  • ustawy z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Zasadniczego Prawa Wewnętrznego,
  • Regulaminu Parafialnego,
  • Regulaminu Diecezjalnego,
  • Przepisów Dyscyplinarnych,
  • Pragmatyki służbowej.

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Kwestie teologiczne poruszone są jedynie w celu wyjaśnienia i interpretacji przepisów oraz przyczyn (ratio legis) regulacji. Ze względu na obszerność zagadnień, w znacznej mierze nigdy dotąd niekomentowanych, przygotowanie obecnego wydania Komentarza trwało ponad pięć lat, angażując zarówno teoretyków jak i praktyków. Wśród autorów są: Dawid Binemann-Zdanowicz , Michał Hucał, Artur Jakubanis, Jakub Kabza, Roman Pracki, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Ewa Śliwka, Rafał Tarnogórski.

9 października odbędzie się w Krakowie konferencja nawiązująca do tematyki publikacji: „Kościół Ewangelicko Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne” przygotowana w związku z obchodami jubileuszu 500 lat Reformacji.

Szczegółowy program konferencji oraz rejestracja online

Patronat honorowy: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Jagielloński, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP 3 Kraków.

źródło i zdjęcie: C.H.Beck