Konferencja o gender – przebieg (mp3)

Problematyka gender z perspektywy luterańskiej, przemoc wobec kobiet i zagadnienia związane z rodziną, to główne tematy międzynarodowej konferencji „Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich”, która odbyła się 19 listopada w warszawskim Centrum Luterańskim.

– Dokument Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) pt: Gender Justice Policy (Polityka sprawiedliwości Płciowej), opublikowano rok temu w 10 językach. Ponad 10% Kościołów członkowskich Federacji pracuje nad tym dokumentem. Dzisiejsze seminarium jest tego najlepszym przykładem – powiedziała ks. dr Kaisamari Hintikka z Finlandii – dyrektor Działu ds. Teologii i publicznego świadectwa i asystent Sekretarza Generalnego ds. ekumenii w ramach Światowej Federacji Luterańskiej.

Drugą prelegentką była Joanna Koleff-Pracka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Podkreśliła, że polska debata o gender znajduje się w zdecydowanie innym miejscu, niż debata zachodnioeuropejska.  – Polski kontekst każe nam tłumaczyć  pojęcie, gdzie na różnych płaszczyznach wyznaniowych nie jesteśmy w stanie określić znaczenia pojęcia gender. Cały czas jest ono traktowane, jako zamach na tradycyjny model rodziny.  W moim przekonaniu jest to mit. Jeśli coś jest obce, to się tego boimy. Aby była możliwa dyskusja, musimy stwierdzić, czy gender jest ideologią, czy kategorią badawczą.

Dr Koleff-Pracka przekonywała, że koncepcja gender jest po to, aby badać i tworzyć warunki oraz płaszczyznę do dyskusji: –Wychowujemy ludzi nie po to, aby powielali wzorce, ale by je rozumieli i chcieli w nich być. Chodzi o zobaczenie siebie, a nie o obalanie aktualnych wzorców. Gdybyśmy nakazali role, to wylalibyśmy dziecko z kąpielą. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby to zbadać i określić, i wreszcie uświadomić.

Jako ostatni w części referatowej głos zabrał ks Thomas Schollas z Ewangelickiego Kościoła Północy (Niemcy). Przedstawił on, w jaki sposób w rzeczywistości niemieckiej następuje recepcja dokumentów dot. płci opracowanych przez ŚFL. -Tak wypracowane wskazówki teologiczne mają służyć wyrabianiu opinii w konkretnym kontekście, tak, aby rozwijać opcje działania mające na celu wprowadzanie sprawiedliwości płciowej.

Po części referatowej miała miejsce dyskusja panelowa prowadzona przez Agnieszkę Godfrejów-Tarnogórską. Wzięli w niej udział: bp Jerzy Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prof. Kalina Wojciechowska z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, dk. Halina Radacz oraz Marcin Podżorski – teolog ewangelicki.

– Mam mieszane uczucia na temat dokumentów ŚFL dotyczących równowagi obecności kobiet i mężczyzn w gremiach kościelnych i zaleceniach aby stosować system kwot. Gdy patrzę na Synod Kościoła w Polsce (władza ustawodawcza), to w przypadku osób świeckich wybrani delegaci to zarówno kobiety jak i mężczyźni. Podobnie w przypadku Rad Parafialnych. Też nie patrzy się na płeć radnych, ale na kompetencje i zaangażowanie – powiedział w dyskusji biskup Kościoła.

Z kolei prof. Wojciechowska zaznaczyła, że używanie sformułowania „sprawiedliwość płciowa” wydaje się być trudne do zdefiniowania: – Może bardziej powinniśmy mówić o dostępie do możliwości lub wyrównywaniu szans. Tu potrzebna jest praca u podstaw szansę na to daje wspomniany dokument po dostosowaniu go do naszej rzeczywistości. Mam też wrażenie, że nie jest to dokument ponadczasowy. Rzeczywistość szybko się zmienia i należy spoglądać na wiele problemów elastycznie.

Konferencję zorganizowała Kancelaria Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we współpracy ze Światową Federacją Luterańską. Uczestniczyli w niej studenci teologii, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), duchowni i przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich.