Konkurs filmowy w serwisie YouTube – Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zaprasza do uczestnictwa w konkursie filmowym „Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji”.

Kościół pragnąc zachęcić i zaprosić wszystkich do tworzenia filmów w oparciu o historie znanych lub dotąd szerzej nieznanych ewangelików i ewangeliczek, którzy w swoich parafiach i lokalnych społecznościach dokonywali zmian i propagowali idee reformacyjne oraz ewangelickie wartości, ogłasza konkurs filmowy pt. „Dziedzictwo Reformacji – 500 lat Reformacji”.

Konkurs skierowany jest do osób, które amatorsko zajmują się tworzeniem filmów. Opowieści filmowe przygotowane przez uczestników Konkursu winny pokazać zarówno ww. osoby jak i miejsca z nimi związane. Opisy wielu postaci oraz miejsc można odnaleźć w aplikacji Nasza Historia.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika własnego konta na stronie www.youtube.com. Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przesłanie filmu, wykonanego w dowolnej technice, który przedstawi wybraną postać z dziejów Reformacji w Polsce. Można zgłaszać jedynie prace, które nie były wcześniej publikowane.

Filmy można tworzyć samodzielnie lub w grupie. Prócz opublikowania filmu w serwisie Youtube konieczne jest przesłanie pracy konkursowej zapisanej na płycie DVD lub pendrivie, w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video w jakości HD. Uczestnicy zobowiązani są załączyć minimum dwa zdjęcia z planu filmowego zapisane w formacie jpg. w rozdzielczości 250-300 dpi.

Konkurs przewiduje dwie nagrody. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową, która weźmie pod uwagę zgodność z celem i tematyką konkursu, kreatywność, walory artystyczne oraz aspekty techniczne. Nagroda główna to kwota pieniężna w wysokości 1.500 zł.

Ponadto filmy będą oceniane przez użytkowników portalu www.youtube.com. Praca konkursowa, która uzyska najwięcej polubieni na tym portalu otrzyma nagrodę publiczności tj. tablet o wartości 750 zł.

Konkurs trwać będzie do 31 marca 2017. (czas trwania został wydłużony o miesiąc)

Regulamin konkursu filmowego

Formularz zgłoszeniowy