Konkurs fotograficzny w serwisie Instagram – 500 lat Reformacji

Jubileusz 500 lat Reformacji jest okazją do opowiadania historii Reformacji w Polsce. Można ją opisywać, można również wyrażać w obrazach. Taką właśnie możliwość daje nowy konkurs ogłoszony przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

Konkurs fotograficzny „500 lat Reformacji 2017” to propozycja skierowana do wszystkich osób zamieszkałych w Polsce, bez względu na wiek (potrzebna zgoda rodzica lub opiekuna na uczestnictwo). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez uczestnika własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram. Tam bowiem będą publikowane i oceniane zdjęcia.
Celem Konkursu jest:

– propagowanie wiedzy o Reformacji w Polsce,
– dokumentowanie za pomocą fotografii w serwisie Instagram historii Kościoła ewangelickiego w Polsce (ważne postaci, zabytki, wyjątkowe miejsca),
– ukazanie funkcjonowania wspólnoty (wydarzenia, święta, uroczystości) oraz przeżywania wiary (formy pobożności, duchowość)
– wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac

Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przesłanie zdjęcia o tematyce związanej z dziejami Reformacji oraz współczesnym życiem ewangelików w Polsce. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie, musi być to praca autorska, która nie była nigdzie publikowana (w prasie lub na forum publicznym, np. na wystawie) ani nie brała udziału w żadnym konkursie. Nie wprowadza się ograniczeń w liczbie zgłaszanych do Konkursu zdjęć. Zdjęcia mogą być zdjęciami pojedynczymi lub stanowić jeden cykl.

Aby zgłosić się do konkursu należy:- opublikować w serwisie społecznościowym Instagram zdjęcie wraz z opisem hasztag #500reformacjafoto lub @500REFORMACJAfoto;
– przesłać na adres mailowy 500reformacjafoto@luteranie.pl opublikowane zdjęcie wraz ze skanem wypełnionej karty zgłoszeniowej.

Prace będą oceniane przez komisję konkursową oraz użytkowników serwisu społecznościowego Instagram. Przewidziane są dwie nagrody:

– nagroda komisji – nagroda główna w wysokości 1000 zł
– nagroda publiczności – dysk zewnętrzny 2 TB – przyznana na podstawie ilości polubień w serwisie Instagram

Konkurs trwa do 28 lutego 2017 r.  (czas trwania został wydłużony o miesiąc)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2017 r. Nagrody zostaną wręczone podczas Ewangelickich Dni Kościoła w Cieszynie w czerwcu 2017 r.

>> Regulamin konkursu fotograficznego

>> karta zgłoszenia