Kościół zapraszający i otwarty – biskup elekt diecezji wrocławskiej o 500-leciu Reformacji

Musimy pozostać Kościołem zapraszającym i otwartym? Potrzebujemy rozwoju, abyśmy za kilka lat nie wspominali pamiątki umarłych parafii. Jubileusz 500-lecia Reformacji to nie kwestia spektakularnych obchodów, ale refleksji, która pozostawi w nas trwalszy ślad — pisze specjalnie dla portalu luter2017.pl ks. Waldemar Pytel, biskup-elekt diecezji wrocławskiej.

Jesteśmy pokoleniem, które, jeśli Pan Bóg pozwoli, będzie miało sposobność przeżywania niebagatelnej rocznicy 500-lecia Reformacji. Cały luterański świat żyje od dawna dekadą Lutra. Gorączka przygotowań, wielość pomysłów i fantazji nie ominęła i naszego luterańskiego Kościoła w Polsce.

Warto więc zastanowić się nad celem tych wszystkich zabiegów. Bo przecież nie o spektakularność kościelnych obchodów nam chodzi, ale o to, aby rocznica ta pozostawiła trwalszy w nas ślad. Jako nowo wybrany zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej będę zobligowany do przedstawienia naszych diecezjalnych planów i zamierzeń. Chciałbym, żeby nasze świętowanie miało przełożenie na codzienną pracę w parafiach. To doskonały moment, żeby zapytać, czy jesteśmy Kościołem ciągle się reformującym, czy stojącym w miejscu?

W naszej Diecezji w większości mamy małe, bądź bardzo małe Parafie. Pytanie. Czy za te kilka lat nie będziemy wspominać pamiątki umarłych parafii, zamiast pamiątki Reformacji? To tylko dzień różnicy, ale jakże znaczący.

Stąd uważam, że najpierw powinniśmy sami przygotować się do jubileuszu porządkując wszystko to, co nieuregulowane wewnątrz naszych lokalnych społecznościach. Chciałbym abyśmy ten czas dzielący nas do roku 2017 wykorzystali na zastanowienie się – co możemy zrobić, żeby pobudzić nasze społeczności do nowego, intensywniejszego życia? Czy jesteśmy Kościołem, zborem otwartym, zachęcającym, zapraszającym? Czy nasze nabożeństwa są żywe? Czy przeżywamy je radośnie, angażując w nie dzieci, młodzież, osoby w sile wieku, radnych rad parafialnych? W naszym śpiewniku mamy wiele różnych form nabożeństw – czy je wykorzystujemy? Kolejna sprawa, czy zapraszamy osoby z zewnątrz, z naszego otoczenia, a jeżeli już ktoś nowy pojawi się, jak go witamy? Uśmiechem? Zachęcającą, nienarzucającą rozmową, czy marsową miną i niechętnym spojrzeniem?

Najpierw powinniśmy sami wyciągnąć na światło dzienne, może nieco odkurzyć, swoją tożsamość. Nie bójmy się spojrzenia w siebie i zastanowienia nad tym co dla każdego z nas oznacza być luteraninem. Będę zachęcał do inicjowania spotkań parafialnych, które rozwijałyby, uzupełniały i pogłębiały naszą wiedzę o Reformacji. O znaczeniu Słowa Bożego w naszym życiu, o szanowaniu tradycji religijnej, edukacyjnej, historycznej i kulturalnej. To właśnie te formy aktywności duchowej na przestrzeni wieków budowały naszą tożsamość.

Nie chciałbym, abyśmy patrzeli tylko wstecz, na to co było, ale uświadomili sobie, że my też mamy wystarczający potencjał wiary i intelektu, aby nadal budować Kościół Powszechny wyznania luterańskiego.

Najpierw wewnętrzne umocnieni i pewni współczesnego stwierdzenia: oto stoję inaczej nie mogę, będziemy mogli następnie bez lęku i niepewności  wyjść na zewnątrz  i działać. Chciałbym, abyśmy  wykorzystywali w tym celu współczesne nośniki przekazu: portale społecznościowe,  internet, wszelkiego rodzaju media w wymiarze ogólno kościelnym, jak i parafialnym.

ks. Waldemar Pytel


 

Ks. Waldemar Pytel, luterański proboszcz z Świdnicy, został wybrany na urząd biskupa Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Wyboru dokonał Synod Diecezjalny, który obradował w dniach 24-25.10.2014 w Międzyzdrojach. Wprowadzenie biskupa-elekta w urzędowanie odbędzie się w pierwszym kwartale nowego roku w wrocławskim kościele Opatrzności Bożej. Ks. Waldemar Pytel zastąpi w urzędzie biskupa Diecezjalnego biskupa Ryszarda Bogusza. Poprzednik ks. Pytla pełnił tę funkcję od 20 lat i postanowił nie kandydować na kolejna 10-letnią kadencję. Po wprowadzeniu ks. Pytla w urzędowanie biskup- senior będzie pełnił funkcję proboszcza Parafii Opatrzności Bożej w Wrocławiu.

Ks. Waldemar Pytel ma 56 lat. Po zdaniu matury podjął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Tytuł magistra teologii uzyskał w 1986 r. w oparciu o pracę pt.: „Rozmowa duszpasterska z ludźmi starszego pokolenia”. Został ordynowany dnia 30 listopada 1986 roku w Świdnicy przez bpa Janusza Narzyńskiego w asyście ks. seniora Józefa Pośpiecha i ks. seniora Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką. W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze na Dolnym Śląsku.

W latach 1986-1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. W latach 1997-2012 sprawował mandat członka Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku zasiadał w  Radzie Synodalnej, a od 2007 do 2012 roku pełnił funkcję Prezesa Synodu Kościoła. Od 2007 roku jest radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej.

Ks. Waldemar Pytel był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w latach 2005-2007. Natomiast w latach 1995-1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001). Ks. Pytel jest żonaty i ma dwóch synów.

Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego liczy 16 parafii i 22 filiały z około 2500 wiernych. Służy w niej 19 księży i jedna pani diakon. Swoja powierzchni ą obejmuje zachodnią część kraju: Dolny Śląsk, woj. lubuskie i część woj. zachodniopomorskiego. Utrzymuje kontakty partnerskie z niemieckim Ewangelickim Kościołem Północy oraz z Ewangelickim Kościołem Berlina-Brandenburgii i Łużyc Górnych.