Kościół

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) jest największym Kościołem reformacyjnym w Polsce i liczy ok. 70 tys. wiernych zgromadzonych w 134 parafiach w Polsce oraz kilku zborach zagranicznych w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanadzie.

Kościół luterański jest wspólnotą chrześcijan wyznających Jezusa Chrystus. Podstawą naszej wiary jest Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Niezwykle ważne jest dla nas świadectwo wiary Ojców Kościoła i duchowego odrodzenia, jakim była XVI-wieczna Reformacja.