Diecezja Katowicka

Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP obejmuje swoim zasięgiem parafie luterańskie znajdujące się na południu Polski (oprócz Śląska Cieszyńskiego). W jej skład wchodzą parafie Górnego Śląska, Śląska Opolskiego, Zagłębia, Ziemi Częstochowskiej i Małopolski – od Kluczborka, Opola, Brzegu przez Gliwice, Bytom, Katowice czy Sosnowiec do Częstochowy, Krakowa i Nowego Sącza.

Diecezja Katowicka w swoim obecnym kształcie powstała po II wojnie światowej. Z historycznego punktu widzenia obejmuje tereny, które w przeszłości należały do różnych organizmów państwowych i kościelnych. Ziemie te w większości przeżyły rozkwit Reformacji, trudne czasy kontrreformacyjne i późniejsze okresy stabilizacji.

Dziś Diecezja Katowicka to 41 parafii i 27 filiałów. Na swoje nabożeństwa parafianie mogą udawać się do 62 kościołów i 34 kaplic. Te świątynie są budowlami z różnych epok – od najdawniejszych, pamiętających czasy Reformacji po kościoły poświęcone w ostatnich latach.

W Diecezji Katowickiej obecnie pracuje ok. 30 księży, pracę wśród dzieci i młodzieży prowadzi wielu katechetów i nauczycieli szkółek niedzielnych. Siedziba władz diecezji znajduje się w Katowicach, ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice, tel. 0-32 253 99 81,

Obecnie biskupem diecezji katowickiej jest ks. dr Marian Niemiec

Kontakt: diec.katowicka@luteranie.pl lub katowice@luteranie.pl.
Strona internetowa: www.diec.katowicka.luteranie.pl