Diecezja Mazurska

Diecezja Mazurska obejmuje północno-wschodnią część Polski; teren województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie (bez Elbląga), mazowieckie (część). Około 300 km od wschodniej granicy Polski w kierunku na zachód i 200 km od północnej granicy RP w kierunku na południe.

Najnowsza historia diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP sięga okresu powojennego. 7 czerwca 1945 roku ks. Ewald Lodwich-Ledwa został pełnomocnikiem Polskiego Kościoła Ewangelickiego na terenie Okręgu Mazurskiego z nominacji pełnomocnika Rządu RP Jakuba Prawina i Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. 13 lipca 1945 r. utworzona została Rada Kościoła Ewangelickiego na Okręg Mazurski. Rok później 12 czerwca 1946 roku na zebraniu senioralnym Diecezji Mazurskiej w Olsztynie wybrano I zwierzchnika diecezji, ks. seniora Edmunda Friszke. Od 1992 roku Diecezją Mazurską kieruje bp Rudolf Bażanowski.

Kontakt: diec.mazurska@luteranie.pl
Strona internetowa: www.diec.mazurska.luteranie.pl