Diecezja Pomorsko-Wielkopolska

Diecezja Pomorsko-Wielkopolska jest największą obszarowo diecezją spośród wszystkich diecezji luterańskich w Polsce. Obejmuje obszary Pomorza z wyjątkiem niewielkich obszarów części zachodniej (region szczeciński), Kujawy oraz Wielkopolskę. Ostateczne ukształtowanie Diecezji w obecnych granicach nastąpiło 9 marca 1952 roku. Kilka lat wcześniej 19 września 1946r. odbyło się formalnoprawne włączenie Parafii dawnego Pomorskiego Kościoła Ewangelicko-Unijnego do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W początkowym okresie Diecezja była terenem trudnym do zarządzania, o różnych tradycjach luterańskich i narodowościowo mieszana (zamieszkana przez ewangelików narodowości polskiej i niemieckiej). Tracono Kościoły, które przejmowali katolicy lub niszczały oraz nieruchomości kościelne. Do późnych lat dziewięćdziesiątych trwały wyjazdy emigracyjne do Niemiec. Rokrocznie zmniejszała się liczba zborowników.

Do Diecezji należy 18 Parafii oraz 29 filiałów. Siedzibą Diecezji jest Sopot, a jej zwierzchnikiem od roku 2011 ks. bp prof. Marcin Hintz.

Kontakt: diec.pomorsko-wlkp@luteranie.pl
Strona internetowa: www.diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl

Parafie Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej