Diecezja Wrocławska

Diecezja Wrocławska obejmuje obszar zachodniej Polski – od Karkonoszy i Kotliny Kłodzkiej po Morze Bałtyckie. Jej początki nawiązują do maja 1945 r., kiedy to do Wrocławia przybył ks. dr Wiktor Niemczyk jako duchowny ewangelicki powołany przez Pełnomocnika Rady Ministrów dra Drobnera do zbadania sytuacji Kościoła ewangelickiego we Wrocławiu. W ślad za ks. Niemczykiem przybyli tu ks. Karol Jadwiszczok i ks. Jan Zajączkowski by podjąć się niezwykle trudnego zadania tworzenia struktur kościelnych oraz odbudowywania tradycji ewangelickich na tych ziemiach.

Obecnie Diecezję Wrocławską tworzy 16 parafii, w których pracuje 17 duchownych. Diecezja posiada oficjalne partnerstwa z Kościołem Ewangelickim Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc oraz Pomorskim Kościołem Ewangelickim. Prężnie działa powołana przez Diecezję diakonia, szczególnie poprzez działające we Wrocławiu Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra. Ponadto prowadzi trzy przedszkola – jedno na terenie Wrocławia i dwa w Wałbrzychu oraz Dom Opieki „Samarytanin” we Wrocławiu. W parafiach na terenie Diecezji działa 8 stacji socjalnych świadczących bezpłatne usługi pielęgniarskie oraz trzy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Prężnie działają także duszpasterstwa: wojskowe oraz więzienne. W parafiach: Wrocław (kościół św. Krzysztofa), Jelenia Góra-Cieplice, Legnica, Lubań, Świdnica, Wałbrzych, Szczecin działają punkty duszpasterskie, w których nabożeństwa odbywają się w języku niemieckim.

Siedzibą Diecezji jest miasto Wrocław, a jej zwierzchnikiem od 1994 roku jest bp Ryszard Bogusz. 25 października 2014 roku na nowego biskupa diecezji wybrano proboszcza świdnickiej Parafii, ks. Waldemara Pytla.

Kontakt: diec.wroclawska@luteranie.pl strona internetowa: www.luteranie.wroc.pl

Parafie Diecezji Wrocławskiej