Ks. dr Marcin Luter ma swoją ulicę we Wrocławiu

Rada Miasta Wrocławia na swoim posiedzeniu 6 lipca postanowiła, że część ulicy Wejherowskiej (od ul. Wejherowskiej do ul. Milenijnej) będzie nosić nazwę ks. Marcina Lutra. Projekt uchwały o zmianie nazwy ulicy wniósł Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Przy ulicy Wejherowskiej znajduje się Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy: „Europejska Wspólnota Kościołów Ewangelickich, za przyzwoleniem władz miasta, nadała Wrocławiowi tytuł „Miasta Reformacji” (drugim miastem w Polsce jest Cieszyn), co jest wyróżnieniem w skali europejskiej. Centralne uroczystości jubileuszu 500-lecia Reformacji we Wrocławiu zaplanowano na maj 2017 r. Ewangelicy we Wrocławiu wykazują wiele aktywności religijnej, społecznej i kulturalnej, czym zyskują sobie dobrą opinię w społeczności miasta i w środowiskach zagranicznych.”

Magistrat przypomniał również kim był ks. Luter: „niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej”.

Reformacja dotarła do Wrocławia z początkiem XVI wieku. Już w 1523 r. Rada Miejska powołała na stanowisko ewangelickiego proboszcza przy kościele Marii Magdaleny byłego mnicha Jan Hessa i powoli wprowadzała zasady Reformacji w mieście.

Zmiana nazwy ulicy na ulicę ks. Marcina Lutra jest wyrazem uznania dla wielowiekowej aktywności ewangelików we Wrocławiu.

Treść uchwały

Wrocław miastem Reformacji

źródło: wroclaw.wyborcza.pl