Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczpospolitej

Ukazał się VIII tom z serii Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości wydawanej przez Uniwersytet Warszawski. Ósmy tom pod redakcją naukową prof. Katarzyny Meller zatytułowany jest „Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczpospolitej”.

Tom zawiera kilkanaście artykułów naukowych oferujących interdyscyplinarne spojrzenie na wpływy luteranizmu w Rzeczypospolitej, w tym na znaczenie Lutra w Polsce XVI wieku (Maciej Ptaszyński: Luteranizm bez Lutra? Luter w Polsce w XVI w.), miejsca Polski w korespondencji Filipa Melanchton (Paweł Matwiejczuk: Odnowa Kościoła w korespondencji Filipa Melanchtona), okoliczności zadomowienia się luteranizmu w Polsce (Małgorzata Grzywacz: Reformacja wittenberska i szlaki jej transferu. U źródeł obecności luteranizmu w Rzeczypospolitej XVI w.) czy o oddziaływaniu luterańskiej teologii krzyża na pieśni pasyjne Rzeczypospolitej (Paweł Stępień: Zbawcza wartość krzyża. O źródłach luterańskiej pobożności pasyjnej w Rzeczypospolitej XVI-XVII w.).

Spis treści wszystkich artykułów można przeczytać tutaj.

Książkę można zakupić po okazyjnej cenie m.in. w księgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Poprzednie tomy serii dotyczyły m.in. ewangelicyzmu reformowanego, ruchu antytrynitarnego, prawosławia i katolicyzmu.