Śladami Marcina Lutra

Eisleben miejsce urodzin 10.11.1483r, chrztu 11.11.1483r. i śmierci 18.02.1546 r. Marcina Lutra.
Mansfeld pierwsze lata szkolne Marcina Lutra.
Magdeburg kolejne krótkotrwałe miejsce edukacji Lutra.
Eisenach czteroletni dalszy okres nauki Marcina Lutra (do roku 1501),
w póżniejszym okresie od 4.05.1521 r. – 1.02.1522 r. w pobliskim zamku Wartburg Luter znajduje schronienie, tamże pracuje nad przekładem Nowego Testamentu na jęz. niemiecki. (Eisenach to także miejsce urodzenia Jana Sebastiana Bacha 21.03.1685 r.).
Erfurt od roku 1501 do 1505 miejsce studiów Lutra na uniwersytecie, a następnie po wstąpieniu do zakonu, pobyt w klasztorze Augustianów.
Wittenberga główne miejsce działalności Marcina Lutra jako profesora uniwersytetu i reformatora.
31.10.1517 r. – ogłoszenie 95. tez przeciwko odpustom, początek Reformacji.
10.12.1520 r. – spalenie bulli klątwy papieskiej przed bramami miasta.
19.05.1525 r. – pierwsza msza (nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza w jęz. niemieckim), miejsce pochówku Lutra i Filipa Melanchtona w kościele zamkowym.
Lipsk dysputa między Lutrem a prof. Janem Eckiem dot. nauki o odpustach i władzy papieża – 27.06.1519 r. (w póżniejszym okresie  [XVIII w.] miejsce działalności muzycznej J.S.Bacha).
Wormacja 16.04.1521 r. wystąpienie Marcina Lutra na sejmie Rzeszy Niemieckiej.
Spira sejm Rzeszy, antyreformacyjna uchwała, protest posłów ewangelickich (nazwa – protestanci) – 19.04.1529 r.
Kolonia 28.09.1529. – męczeńską śmiercią na stosie giną zwolennicy Reformacji: Adolf Clarenbach i Peter Fliesteden.
Marburg dysputa religijna między Marcinem Lutrem a Ulrichem Zwinglim w dn. 1 – 4.10.1529 r.
Augsburg ogłoszenie Konfesji Augsburskiej na sejmie Rzeszy
25.06.1530 r. (Luter podczas sejmu przebywa w twierdzy w Coburgu),
14.05.1548 r. – interim augsburskiego, a 25.09.1555r. zawarcie pokoju religijnego.
Schmalkalden w r. 1531 zawarcie przez książąt protestanckich Związku Szmalkaldzkiego.
Norymberga 23.07.1532 r. – zawarcie pokoju religijnego.
Passawa 2.08.1552 r. – zawarcie tzw. Ugody Passawskiej.
Drezno 25.06.1580 r. w 50.rocznicę Konfesji Augsbuskiej wydanie drukiem Księgi Zgody (zbioru ksiąg symbolicznych luteranizmu  poprzedzonych trzema starokościelnymi wyznaniami wiary).