Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich – konferencja naukowa w Warszawie

Kancelaria Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zaprasza na konferencję naukową zatytułowaną „Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich” poświęconą rodzinie, przemocy wobec kobiet oraz problematyki gender z perspektywy luterańskiej. Konferencja odbędzie się 19 listopada (środa) w godz. 11:00 – 16:30 w Centrum Luterańskim w Warszawie przy ul. Miodowej 21. Współorganizatorami wydarzenia są Światowa Federacja Luterańska oraz Diakonia Polska.

Podstawą do dyskusji będą dokumenty ŚFL wydawane na przestrzeni lat, podejmujące zagadnienia przemocy wobec kobiet, relacji między płcią a władzą, a także owianej kontrowersjami tematyce sprawiedliwości płci (tzw. gender).

Staraniem Kancelarii Biskupa Kościoła w Wydawnictwie Warto ukaże się polskie tłumaczenie trzech dokumentów SFL: „Kościoły mówią ‚nie’ przemocy wobec kobiet”, „Płeć i władza – perspektywa wiary” oraz najnowszy dokument „Płeć i sprawiedliwość – zasady postępowania.” Publikację będzie można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Warto.

Podczas konferencji wygłoszone zostaną trzy referaty teologów luterańskich z kraju i zagranicy.

Odbędzie się również dyskusja panelowa z udziałem: dr hab. Kaliny Wojciechowskiej, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ks. bp. Jerzego Samca, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Beaty Wolfram-Krukowska, koordynatorka programu Diakonii Polskiej przeciw przemocy oraz Marcin Podżorski, teolog i b. członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.


PROGRAM KONFERENCJI

11 00 – 11 15    Powitanie i wprowadzenie – ks. bp Jerzy Samiec

11 15 – 12 00    Wspólnota w drodze do inkluzywności. Działania Światowej Federacji Luterańskiej na rzecz realizacji postulatu społecznej sprawiedliwości płci – ks. dr Kaisamari Hintikka

12 00 – 12 30    przerwa na kawę

12 30 – 13 15    Przemoc, władza i płeć w dokumentach Światowej Federacji Luterańskiej w świetle wyzwań polskiego luteranizmu – dr Joanna Koleff-Pracka

13 15 – 14 00    Recepcja dokumentu „Płeć i sprawiedliwość – zasady postępowania” w praktyce -perspektywa Kościołów Luterańskich w Niemczech – ks. Thomas Schollas

14 00 – 14 45    pytania do referentów

14 45 – 15 15    przerwa

15 15 – 16 15 Dyskusja panelowa: ks. bp Jerzy Samiec, prof. Kalina Wojciechowska, mgr  Beata Wolfram, mgr Marcin Podżorski

16 15     podsumowanie dyskusji ks. dr Dariusz Chwastek, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

16 30    zakończenie

Prowadzenie: mgr Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

Dokumenty:

Kościoły mówią „nie” przemocy wobec kobiet

Płeć i władza

Płeć i sprawiedliwośćPrzy tej okazji przypominamy rozmowę z Agnieszką Godfrejów-Tarnogórską na temat niektórych, poruszanych podczas konferencji zagadnień (bezpośredni link)