Nabożeństwo jubileuszowe w Katowicach 31 października 2017 r.

31 października 2017 r. odbyło się w kościele Zmartwychwstania w Katowicach Centralne Nabożeństwo Jubileuszowe.

„Jezus Chrystus jest fundamentem życia” podkreślił bp Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, otwierając centralne nabożeństwo jubileuszu 500 lat Reformacji. Odbyło się ono 31 października w wypełnionym ludźmi kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, dokładnie w pięćsetną rocznicę ogłoszenia przez ks. dr Marcina Lutra 95 tez. Bp Niemiec zauważył, że upamiętnienie Reformacji w roku 2017 odbywa się w epoce ekumenizmu. Świadczyła o tym obecność gości z różnych Kościołów m.in. prymasa abp. Wojciecha Polaka, metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca, metropolity wrocławskiego abp Józefa Kupnego, biskupa opolskiego Andrzeja Czaji, przewodniczącego Rady KEP ds. Ekumenizmu bp Krzysztofa Nitkiewicza, zwierzchnika Kościoła ewangelicko-reformowanego bp Marka Izdebskiego oraz zwierzchnika Kościoła ewangelicko-metodystycznego ks. Andrzej Malicki. Nabożeństwo było kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji w Polsce, które rozpoczęły się rok wcześniej w kościele Jezusowym w Cieszynie.

W swoim wystąpieniu bp Niemiec nawiązał do początków Reformacji, podjęcia przez Lutra w tezach tematu pokuty i sprzedaży odpustów i wskazał, że Reformacja rozpoczęła proces, który objął Kościół, ale wywołał też przemiany w życiu społecznym, gospodarce, nauce i kulturze. Podstawą odnowy było Pismo Święte wskazujące i prowadzące do Chrystusa.

Kazanie wygłosił bp Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Wyraził w nim wdzięczność za liczne wydarzenia roku jubileuszowego, za przychylność władz państwowych i samorządowych różnych szczebli, za dziesiątki interesujących konferencji, wspaniałe koncerty, książki podejmujące reformacyjną problematykę, wystawy oraz za pełne emocji spotkania w gronie ewangelickiej rodziny, wizyty ekumenicznych i zagranicznych gości.

Podkreślił, że ten rok pozwolił przede wszystkim doświadczać Bożej bliskości. Wspominając o przełomie reformacyjnym powiedział: „Luter stał się świadkiem Ewangelii, która była dla niego manifestacją Bożej siły, manifestacją Bożej miłości, niosącej ratunek w wierze, manifestacją łaski Bożej, która okazuje zagubionemu człowiekowi zmiłowanie. Zatem za apostołem Pawłem nie mógł się wstydzić ewangelii. W niej odkrył życiodajne źródło darowane przez Boga, Boże przesłanie kierowane do człowieka i motywację do działania dzięki Bożemu wsparciu”.

Bp Korczago odnosząc się do współczesnego doświadczenia wiary zwrócił uwagę, że często człowiek ucieka ku fałszywym pewnikom takim, jak ludzka poprawność, oportunizm konformizm oraz poddawanie się wpływom innych. Jednak prawdziwa siła ma wynikać z Bożej mocy. Zauważył również, że w jubileuszowym świętowaniu „nie chodzi o samą Reformację, ale o Ewangelię Chrystusową, która staje się mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy”. Dlatego tak ważne staje się składanie świadectwa, dlatego nie można wstydzić się Ewangelii. „Wstydząc się Ewangelii, wstydzimy się siebie, przypisanej nam przez Boga godności, naszego kapłaństwa, zaprzepaszczamy ekumeniczną charyzmę, wstydzimy się mocy Bożej, która wzmacnia, raduje, uwalnia, ku byciu błogosławieństwem w tym świecie”. Kończąc kazanie wspomniał o sile Chrystusowego krzyża, który doskonale pokazuje niewyobrażalne Boże możliwości: „Chrystus władny jest każdego, kto wierzy poprowadzić zaskakującą drogą namacalnej Bożej mocy”.

Podczas nabożeństwa pozdrowienie wygłosił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Przypomniał o dobrych relacjach ekumenicznych i trwającym dialogu katolicko-luterańskim. Zaznaczył, że „po upływie tak wielu lat (…) staliśmy się bardziej wspólnotą „życia i działania”. Wspólnotą ochrzczonych, patrząc dziś w kontekście obchodów 500-lecia reformacji w jednym kierunku, w kierunku Głowy Kościoła, Jezusa Chrystusa; w kierunku Tego, który wszystkich jednoczy i gromadzi w jeden lud Boży”. Zachęcił do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz zmiany sposobu myślenia, do budowania jedności w modlitwie i składania chrześcijańskiego świadectwa. Odnosząc się do wystąpienia Lutra podkreślił, że w tym czasie zabrakło dialogu. Tymczasem dialog jest głowną drogą do pojednania: „Jest wzajemnym odkrywaniem się, świadectwem w trudzie przezwyciężania uprzedzeń, nietolerancji, nieporozumień, a nie formą kapitulacji czy łatwego irenizmu”.

Nabożeństwo w Katowicach miało urozmaiconą oprawę muzyczną: wystąpił diecezjalny chór dziecięcy i zespół muzyczny pod dyr. Aleksandry Maciejczyk, chór Largo Cantabile pod dyr. Aleksandry Maciejczyk oraz Chór Jubilate Deo pod dr. Joanny Bliwert-Hoderny. Na organach grała Miriam Szurman-Zubrzycka.

Informacje w mediach:

Dziennik Zachodni

TVN24

Niedziela

Deon