O Reformacji w Czerwionce-Leszczynach

23 marca w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja popularnonaukowa „Wpływ Reformacji na kulturę i duchowość Górnego Śląska”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, Parafię Ewangelicko-Augsburską w Czerwionce-Leszczynach, Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, Zespół Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, a honorowym patronatem objął je Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

– W 1517 roku dokonało się wydarzenie, które zaważyło na całej przyszłości kolejnych pokoleń, dziś pragniemy to wydarzenie upamiętnić, a zarazem uzmysłowić sobie następstwa reformacji dla nas, współcześnie żyjących Polaków na śląskiej ziemi – powiedział witając gości ks. Henryk Reske, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Czerwionce-Leszczynach.

Podczas konferencji obecni byli: bp Marian Niemiec, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, Przewodniczący Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Katowicach Włodzimierz Kac oraz prelegenci: prof. Grażyna Szewczyk, ks. prof. Jerzy Marek Uglorz, ks dr Adam Malina, ks. Jerzy Below.

– 31 października 1517 roku, kiedy doktor kaznodzieja Marcin Luter przybił swoje 95 tez dotyczących reformacji, rozpoczęła się dysputa nad reformą kościoła rzymskokatolickiego. Podział religijny to także podział polityczny i myślę że dzisiaj jest także dobra pora, żeby o tym mówić. Cieszę się, że zaczynamy od naszej gminy. Dziękuję organizatorom i życzę jak najwięcej dobrych, inspirujących wrażeń – powiedział burmistrz W. Janiszewski.

– Jestem przekonany, że dzisiejszą konferencją wszyscy zostaniemy ubogaceni i otrzymamy tę świadomość, że na Śląsku od 500 lat z większymi lub mniejszymi przerwami duch reformacji jest obecny. Jesteśmy dziś razem i ekumenizm, który od początku towarzyszył nowopowstającemu kościołowi ewangelickiemu przyświeca także temu wydarzeniu – dodał ks. biskup M. Niemiec.

Podczas konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:

– prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk, “Sola scriptura”. Duchowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku we współczesnym odbiorze

– prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka, Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku

– ks. dr hab. prof. ChAT Marek Jerzy Uglorz, Mam szczęście – jestem Ślązakiem i ewangelikiem

– ks. dr Adam Malina ,Pieśni i muzyka kościelna miejscem pamięci o Reformacji i źródłem tożsamości wyznaniowej

– ks. Jerzy Below, Odnowa i zmiana – przywrócenie właściwej narracji o 500 latach Reformacji.

Wydarzeniu towarzyszył  występ muzyczny Katariny i Franciszka Wieczorek oraz wernisaż wystawy fotograficznej „Ewangelicy na Śląsku – na 500 Reformacji” przygotowany przez Zespół Szkół nr 3.

Relacja w telewizji regionalnej

źródło: www.irg.pl