Pieśń naszych korzeni – (kontr)reformacyjna muzyka na festiwalu w Jarosławiu

Muzyka reformacyjna rozbrzmiewa nie tylko tam, gdzie istnieją parafie ewangelickie, ale również tam, gdzie pamięć o reformacji wciąż jest podtrzymywana, mimo braku ewangelickiej społeczności. Tak będzie też w malowniczym Jarosławiu. Podczas festiwalu „Pieśń naszych korzeni” zaprezentowana będzie muzyka okresu reformacji, ale też kontrreformacji. Wśród utworów znajdzie Msza na Jubileusz Reformacji (1617).

„Pieśń Naszych Korzeni” to odbywający się corocznie w Jarosławiu, cieszący się dużym uznaniem publiczności i krytyków, festiwal muzyki dawnej i tradycyjnej. Mają tutaj miejsce nie tylko koncertowe prezentacje światowych trendów w tych nurtach, w wykonaniu znakomitych artystów, przedstawicieli różnych kultur, ale także muzyczne eksperymenty, prawykonania, premiery, a muzyka dawna jest tutaj traktowana także jako pole odkryć i współczesnej, artystycznej kreacji. Specyficzna formuła wspólnych działań artystów i uczestników zachęca do aktywnego, a nie tylko konsumpcyjnego, uczestnictwa w kulturze. Odbywają się tutaj spotkania, debaty, seminaria, otwarte próby, panele dyskusyjne, warsztaty. Prezentacje koncertowe zatem, służące popularyzacji i zachowaniu dziedzictwa kultury muzycznej, stanowią też punkt wyjścia do działań praktycznych, odbywających się przy intensywnym udziale publiczności, czynnie włączającej się w podejmowane działania.

*KONTR*REFORMACJA*

20-27 sierpnia 2017

Zamiarem tegorocznej edycji festiwalu jest przyjrzenie się kulturowym, a szczególnie muzycznym, skutkom i rezultatom mającego miejsce 500 lat temu rozłamu, jaki dokonał się w Kościele zachodnim.

Wywodząc się z tej samej tradycji liturgicznej, dwie konfesje stopniowo oddalały się od siebie i wykształciły swoiste formy muzyczne i literackie, jak również specyficzne formy edukacyjne i propagandowe, w których ważną rolę odgrywała muzyka. Formy te często eksponowały ideowe różnice, jak na przykład stosunek do języków narodowych, funkcję zgromadzenia, ludu, czy udział i sposób użycia instrumentów (ze szczególną rolą organów). Muzyka stanowiła często oręż w wyznaniowych sporach: przenosiła treści wiary, dostarczała teologicznej egzegezy, wspierając sporne kwestie, ukazywała triumfalistyczny splendor, wyrażała też ludową pobożność. Formy muzyczne wypływały z odziedziczonych po średniowieczu tradycji, stanowiąc jednocześnie odpowiedź na zapotrzebowanie ideowe. 

PROGRAM KONCERTÓW

Niedziela, 20 sierpnia, Kościół oo. reformatów (franciszkanie), godz. 20:00
Estońskie hymny reformacyjne i pieśni religijne z tradycji ludowej
LINNAMUUSIKUD (Estonia)
dyr. Taivo Niitvägi

Poniedziałek, 21 sierpnia, Kościół św. Mikołaja (Opactwo), godz. 20:00
Czeskie i niemieckie jezuickie pieśni mistyczne
Trutz-Nachtigal / Zdoro-Slavíček 1665
(Friedrich Spee / Felix Kadlinský)
:||:RITORNELLO:||: ((:FRAUCIMOR:)) (Czechy)
dyr. Michael Pospíšil

Wtorek, 22 sierpnia, Kolegiata jarosławska, godzina 20:00
Msza na Jubileusz Reformacji, Drezno 1617
(Heinrich Schütz, Michael Praetorius)
MUSICA FIATA, LA CAPELLA DUCALE (Niemcy)
dyr. Roland Wilson

Środa, 23 sierpnia, Bazylika MB Bolesnej (dominikanie), godz. 20:00
Nieszpory Maryjne, Diego Ortiz AD 1565
(muzyka figuralna, chorał, hiszpańskie utwory instrumentalne)
LA BILANCETTA (Czechy, Niemcy, Polska)
dyr. Ladislav Horký

Czwartek, 24 sierpnia, Bazylika MB Bolesnej (dominikanie), godz. 20:00
Msza „O Gloriosa Domina” ca. 1660
(Mielczewski, Mazak, Michna)
:||:RITORNELLO:||:, DOXOPHONIA (Czechy, Niemcy)
dyr. Michael Pospišil

Piątek, 25 sierpnia, Kościół św. Mikołaja (Opactwo), godz. 22:00
Choralabend
Ewangelickie chorały i pieśni protestanckie w językach narodowych
Preludia chorałowe i inne utwory organowe
THE SCHOOLE OF NIGHT, organiści, Chór festiwalowy

Sobota, 26 sierpnia, Cerkiew greckokatolicka, godz. 20:00
Kondakion o Nawróconej – Roman Melodos
Bizantyjskie oficjum według hymnu św. Romana Melodosa (VI w.)
Schola Węgajty oraz kantorzy bizantyjscy z Ukrainy, Bielska Podlaskiego i Białegostoku
dyr. Marcin Abijski

Niedziela, 27 sierpnia, bazylika MB Bolesnej – Dominikanie, godz. 9:30
Missa Gregoriana

Cyklowi prezentacji koncertowych zwyczajowo towarzyszyć będą codzienne warsztaty, seminaria, liturgie oraz wieczorne tradycyjne potańcówki.

Więcej informacji na stronie www.festiwal.jaroslaw.pl