Pokazy filmu Luter – licencja dla Kościoła

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zawarł umowę licencyjną z dystrybutorem filmu „Luter” w reż. Erica Tilla.
Pozwoli to na organizację bezpłatnych pokazów filmu m.in parafiom oraz umożliwi produkcję DVD z filmem, który będzie dostępny w sprzedaży w Wydawnictwie Warto.

Organizatorem projekcji Filmu, zgodnie z regulaminem, mogą być jedynie podmioty niezajmujące się działalnością gospodarczą w zakresie publicznych pokazów filmowych. W szczególności organizatorem projekcji Filmu mogą być Kościoły, związki wyznaniowe, szkoły publiczne oraz prywatne, muzea, szpitale, organizacje religijne lub humanitarne oraz inne podobne organizacje i ich związki.

Aby urządzić pokaz należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić druk zgłoszenia. Zeskanowany druk należy przesłać na adres mailowy podany w Regulaminie. Następnie, zgodnie z par. 1 pkt 2, należy pokryć wszelkie koszty związane z projekcją. Są to opłaty związane z odtwarzaniem filmu do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Stowarzyszenia Filmowców Polskich. W tym celu należy skontaktować się z Dyrekcją Okręgową i wypełnić stosowne druki.

Regulamin i zgłoszenie do pobrania

Materiały promocyjne do pobrania:
plakat
zaproszenie 1
zaproszenie 2
grafika
baner1
baner 2