Polska Poczta wydaje znaczek z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji

Wniosek o wydanie znaczka złożyły wspólnie Kościoły: Ewangelicko-Augsburski w RP i Ewangelicko-Reformowany w RP.

Na znaczku umieszczono pierwsze zdanie ze wstępu do 95. tez ks. dr. Marcina Lutra: „Miłość do prawdy i pragnienie ujawnienia jej są przyczyną, że zamierza się przeprowadzić w Wittenberdze dysputę nad niżej podanymi tezami”. Autorem projektu znaczka jest Andrzej Gosik. Projekt po przygotowaniu był przesłany do konsultacji.

Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 39,5 mm, w nakładzie 250.000 sztuk.

Z okazji jubileuszu została przygotowana również koperta FDC i okolicznościowy datownik.

Znaczki będą dostępne w wybranych placówkach Poczty Polskiej oraz dystrybuowane podczas wydarzeń związanych z jubileuszem 500 lat Reformacji.

Datownik 500 lat Reformacji będzie dostępny w Urzędzie Pocztowym Warszawa 1, ul Świętokrzyska 31/33.