Przesłanie luteranek z Windhuk

W dniach 6-9 maja 2017 r. w Windhuk (Namibia) odbyło się spotkanie kobiet poprzedzające 12. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL). Wcześniejsze konsultacje miały miejsce także w czterech regionach. Celem spotkania było podkreślenie działań kobiet i ich dalszego pełnego zaangażowania. we wspólnocie. W spotkaniu uczestniczyły delegatki na 12. Zgromadzenie Ogólne ŚFL, przedstawicielki biura Kobiety w Kościele i Społeczeństwie (WICAS) i lokalnych grup kobiet z Kościołów w Namibii.

W pierwszym dniu obrad zgromadzenie, 10 maja 2017 r., kobiety przedstawiły przesłanie, w którym kluczowymi kwestiami były wolność od przemocy i pełny udział kobiet w życiu Kościoła i społeczeństwa. Luteranki w przesłaniu podkreśliły, że przez Chrzest są wyzwolone przez Bożą łaskę, lecz zdarza się, że nie zawsze mogą w pełni doświadczyć tego wyzwolenia. Dlatego nadal potrzebna jest społeczna sprawiedliwość płci (gender justice), by Kościoły członkowskie ŚFL mogły skonfrontować się z nadal kontrowersyjnymi kwestiami takimi jak chociażby czytanie Pisma Świętego uwzględniające kwestie płci społecznej oraz stosowanie hermeneutyki biblijnej związanej z władzą.

W nawiązaniu do jednego z tematów zgromadzenia “Ludzie – nie na sprzedaż”, delegaci zostali wezwani do zajęcia się niesprawiedliwymi praktykami uwarunkowanymi względami płci takimi jak: prawo spadkowe, wczesne małżeństwa, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, zabójstwa uwarunkowane względami płci, gwałt i wymuszanie posagu. Przesłanie zachęcało również do dalszego praktykowania zasad dotyczących sprawiedliwości płci, które zostały zainicjowane podczas 11. Zgromadzenia Ogólnego w Stuttgarcie i przyjęte przez Radę ŚFL w czerwcu 2013 r. w dokumencie „Płeć i sprawiedliwość – zasady postępowania”

Kobiety podkreśliły, że ostatnich pięć Zgromadzeń Ogólnych potwierdziło umocnienie pozycji kobiet na stanowiskach kierowniczych, a Kościoły członkowskie są nieustannie zachęcane do podjęcia niezbędnych kroków w celu zagwarantowania kobietom pełnego dostępu do stanowisk kierowniczych. Ponadto w przesłaniu doceniono działania kobiet i mężczyzn na rzecz włączenia kobiet do ordynowanego urzędu. Aktualnie 82% Kościołów członkowskich ordynuje kobiety na księży. Kościoły, które nie ordynują kobiet są zachęcane do dalszej dyskusji na ten temat.

Szczególną uwagę poświęcono w przesłaniu problemom przemocy, zarówno w kontekście społecznym, jak i wewnątrz Kościołów. To właśnie Kościół jako wspólnota powinien być bezpiecznym miejscem i stwarzać warunki, które pomogą zatrzymać przemoc i wesprzeć osoby, które jej doświadczyły.

Przesłanie kobiet zostało przyjęte przez 12. Zgromadzenie Ogólne w Windhuk.

W drugim dniu obrad uczestnicy zgromadzenia, w tym Sekretarz Generalny ŚFL ks. dr Martin Junge i Prezydent ŚFL bp Munib Younan włączyli się w kampanię „Czwartek w czerni”, która wzywa do solidarności z osobami, które doświadczyły przemocy i zachęca do działań prewencyjnych i edukacyjnych. Znakiem wsparcia kampanii jest ubieranie się w każdy czwartek na czarno. W akcję włączyła się również delegacja z Polski.