Quiz

1. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

2. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

3. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

4. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

5. W 1520 roku papież Leon X promulgował bullę „Exsurge Domine”, w której zagroził Lutrowi ekskomuniką. Co zrobił Luter?

 
 
 
 

6. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

7. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

8. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

9. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

10. Jaki jest stosunek luteran do Marii?