Quiz

1. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

2. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

3. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

4. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

5. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

6. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

7. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

8. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

9. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

10. Jaki jest stosunek luteran do Marii?