Quiz

1. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

2. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

3. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

4. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

5. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

6. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

7. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

8. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

9. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

10. Tezy Marcin Luter ogłosił w: