Quiz

1. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

2. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

3. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

 
 
 
 

4. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

5. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

6. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

7. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

8. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

9. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

10. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?