Quiz

1. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

2. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

3. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

4. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

5. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

6. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

7. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

8. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

9. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

10. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?