Quiz

1. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

2. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

3. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

4. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

5. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

6. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

7. W 1520 roku papież Leon X promulgował bullę „Exsurge Domine”, w której zagroził Lutrowi ekskomuniką. Co zrobił Luter?

 
 
 
 

8. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

9. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

10. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa: