Quiz

1. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

2. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

3. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

4. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

5. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

6. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

7. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

8. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

 
 
 
 

9. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

10. Jaki jest stosunek luteran do Marii?