Quiz

1. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

2. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

3. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

4. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

5. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

6. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

7. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

8. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

9. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

10. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z: