Quiz

1. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

2. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

3. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

4. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

5. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

6. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

7. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

8. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

9. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

10. Jaki jest stosunek luteran do Marii?