Quiz

1. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

2. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

3. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

4. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

5. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

6. W 1520 roku papież Leon X promulgował bullę „Exsurge Domine”, w której zagroził Lutrowi ekskomuniką. Co zrobił Luter?

 
 
 
 

7. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

8. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

9. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

10. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?