Quiz

1. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

2. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

3. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

4. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

5. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

6. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

7. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

8. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

9. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

10. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?