Quiz

1. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

2. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

3. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

4. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

5. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

6. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

7. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

8. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

9. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

10. Tezy Marcin Luter ogłosił w: