Quiz

1. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

2. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

 
 
 
 

3. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

4. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

5. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

6. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

7. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

8. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

9. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

10. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest: