Quiz

1. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

2. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

3. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

4. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

5. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

6. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

7. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

8. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

9. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

10. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?