Quiz

1. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

2. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

3. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

4. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

5. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

 
 
 
 

6. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

7. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

8. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

9. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

10. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie: