Quiz

1. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

2. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

3. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

4. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

5. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

6. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

7. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

8. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

9. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

10. Tezy Marcin Luter ogłosił w: