Quiz

1. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

2. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

3. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

4. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

5. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

6. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

7. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

8. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

9. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

10. Tezy Marcin Luter ogłosił w: