Quiz

1. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

2. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

3. W 1520 roku papież Leon X promulgował bullę „Exsurge Domine”, w której zagroził Lutrowi ekskomuniką. Co zrobił Luter?

 
 
 
 

4. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

5. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

6. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

7. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

8. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

9. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

10. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?