Quiz

1. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

2. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

3. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

4. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

5. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

 
 
 
 

6. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

7. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

8. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

9. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

10. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?