Quiz

1. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

2. W 1520 roku papież Leon X promulgował bullę „Exsurge Domine”, w której zagroził Lutrowi ekskomuniką. Co zrobił Luter?

 
 
 
 

3. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

4. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

5. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

6. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

7. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

8. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

9. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

10. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest: