Quiz

1. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

2. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

3. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

4. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

5. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

6. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

7. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

8. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

9. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

 
 
 
 

10. W 1520 roku papież Leon X promulgował bullę „Exsurge Domine”, w której zagroził Lutrowi ekskomuniką. Co zrobił Luter?