Quiz

1. W 1520 roku papież Leon X promulgował bullę „Exsurge Domine”, w której zagroził Lutrowi ekskomuniką. Co zrobił Luter?

 
 
 
 

2. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

3. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

4. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

5. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

6. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

7. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

8. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

9. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

10. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?