Quiz

1. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

2. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

3. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

4. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

5. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

6. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

7. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

8. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

9. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

10. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie: