Quiz

1. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

2. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

3. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

4. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

5. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

6. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

7. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

8. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

9. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

10. Tezy dotyczyły: