Quiz

1. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

2. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

3. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

4. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

5. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

6. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

7. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

8. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

9. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

10. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?