Quiz

1. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

2. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

3. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

4. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

5. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

6. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

7. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

8. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

9. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

10. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest: