Quiz

1. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

2. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

3. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

4. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

5. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

6. W 1520 roku papież Leon X promulgował bullę „Exsurge Domine”, w której zagroził Lutrowi ekskomuniką. Co zrobił Luter?

 
 
 
 

7. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

8. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

9. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

10. Tezy dotyczyły: