Quiz

1. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

2. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

3. Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

 
 
 
 

4. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

5. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

6. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

7. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

8. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

9. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

10. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?