Quiz

1. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

2. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

3. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

4. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

5. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

6. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

7. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

8. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

9. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

 
 
 
 

10. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?