Quiz

Kim był Marcin Luter?

pytanie 1/23
 
 
 
 

Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

pytanie 2/23
 
 
 
 

Tezy Marcin Luter ogłosił w:

pytanie 3/23
 
 
 
 

Tezy dotyczyły:

pytanie 4/23
 
 
 
 

W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

pytanie 5/23
 
 
 
 

Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

pytanie 6/23
 
 
 
 

W 1520 roku papież Leon X promulgował bullę „Exsurge Domine”, w której zagroził Lutrowi ekskomuniką. Co zrobił Luter?

pytanie 7/23
 
 
 
 

Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

pytanie 8/23
 
 
 
 

Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

pytanie 9/23
 
 
 
 

Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

pytanie 10/23
 
 
 
 

Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

pytanie 11/23
 
 
 
 

Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

pytanie 12/23
 
 
 
 

Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

pytanie 13/23
 
 
 
 

Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

pytanie 14/23
 
 
 
 

Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

pytanie 15/23
 
 
 
 

Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

pytanie 16/23
 
 
 
 

Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

pytanie 17/23
 
 
 
 

Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

pytanie 18/23
 
 
 
 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

pytanie 19/23
 
 
 
 

Do której organizacji nie należy Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej?

pytanie 20/23
 
 
 
 

Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

pytanie 21/23
 
 
 
 

Jaki jest stosunek luteran do Marii?

pytanie 22/23
 
 
 
 

Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

pytanie 23/23