Quiz

1. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

2. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

 
 
 
 

3. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

4. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

5. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

6. Kościół Ewangelicko-Augsburski wierzy, że:

 
 
 
 

7. Jaki jest stosunek luteran do Marii?

 
 
 
 

8. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

9. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

10. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?