Quiz

1. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

2. Kim był Marcin Luter?

 
 
 
 

3. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

4. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

5. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

6. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

7. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

8. W 1521 roku Marcin Luter przybył na Sejm Rzeszy w Wormacji, podczas którego miał wypowiedzieć słynne słowa:

 
 
 
 

9. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej posiada pełną Wspólnotę Ołtarza i Ambony z:

 
 
 
 

10. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?