Quiz

1. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

2. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

3. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

4. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

5. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

6. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

7. Ile tez ogłosił Marcin Luter 31 października 1517 roku?

 
 
 
 

8. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

9. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

10. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest: