Quiz

1. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

2. Głową Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jest:

 
 
 
 

3. Który z dogmatów jest uznawany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski?

 
 
 
 

4. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

5. Do czego odnosi się druga część nazwy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)?

 
 
 
 

6. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

7. Tezy Marcin Luter ogłosił w:

 
 
 
 

8. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?

 
 
 
 

9. Marcin Luter zmarł 18 II 1546 roku w Eisleben. Gdzie go pochowano?

 
 
 
 

10. Kim był Marcin Luter?