Quiz

1. Które hasło należało do wittenberskiego nurtu Reformacji?

 
 
 
 

2. Jak się nazywał spowiednik Lutra i Reformator Pomorza?

 
 
 
 

3. Tezy dotyczyły:

 
 
 
 

4. Najwyższym organem władzy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest:

 
 
 
 

5. Które stwierdzenie nt. spowiedzi jest prawidłowe?

 
 
 
 

6. Które z poniższych dzieł napisał Marcin Luter?

 
 
 
 

7. Gdzie Marcin Luter przetłumaczył Nowy Testament na język niemiecki?

 
 
 
 

8. Zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie:

 
 
 
 

9. Administracyjnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej składa się z:

 
 
 
 

10. Jakim pojęciem określa się luterańską naukę o Wieczerzy Świętej?