Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej

Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej serdecznie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Reformacja – z perspektywy Bielska i Białej” organizowanej w dn. 17-18 października z okazji 500-lecia Reformacji.


Obradom konferencyjnym towarzyszyć będą dwa ważne wydarzenia: koncert organowy „Muzyka organowa śląskich ewangelików” w wykonaniu Tomasza Plocha (w kościele pw. Jana Chrzciciela w Starym Bielsku) oraz wystawa „Pod znakiem róży nad Białą” (w siedzibie Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej).


17.10.2017 (WTOREK)

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. WILLOWA 2, BUDYNEK L, SALA 120 (I PIĘTRO)

>> OD KONTRREFORMACJI DO EKUMENIZMU

Ks. bp Paweł Anweiler: POKŁOSIE LUTERAŃSKICH KSIĄG WYZNANIOWYCH WE WSPÓLNEJ DEKLARACJI W SPRAWIE NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU

Prof. dr hab. Ewa Chojecka: BIELSKI SYJON – MIEJSCE PAMIĘCI – WIDZIANY DZISIAJ

dyskusja
12:30 – 13:30 przerwa na lunch

13:30 – 15:30

mgr Aleksandra Błahut-Kowalczyk: KOBIETY REFORMACJI – KSIĘŻNA CIESZYŃSKA KATARZYNA SYDONIA

dr hab. Grażyna Kubica-Heller – Uniwersytet Jagielloński: ŚLĄSKO-CIESZYŃSKIE EWANGELICZKI – ICH OBRAZ W LITERATURZE HISTORYCZNEJ, WŁASNY GŁOS I ZNACZENIE KULTUROWE

dr hab. Aleksandra Banot – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: DZIAŁACZKI PROTESTANCKIE NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM W DOBIE EMANCYPACJI

dyskusja
15:30 – 16:00 przerwa kawowa

17:00

>> KONCERT ORGANOWY „MUZYKA ORGANOWA ŚLĄSKICH EWANGELIKÓW”

Kościół pw. Jana Chrzciciela w Starym Bielsku,
ul. Sobieskiego 110
ORGANISTA: TOMASZ PLOCH, PROWADZENIE: GRAŻYNA DURLOW18.10.2017 (ŚRODA)

MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ,
ZAMEK KSIĄŻĄT SUŁKOWSKICH – SALON MUZYCZNY, UL. WZGÓRZE 16

Mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: WIEDZA SPOD ZIEMI. OKRES REFORMACJI W ZABYTKACH ARCHEOLOGICZNYCH ODKRYTYCH NA TERENIE MIASTA I ZAMKU W BIELSKU

Mgr Bartłomiej Jurzak – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach: CHŁOPI-KALWINI. PROTESTANCKA SPOŁECZNOŚĆ WSI KOZY XVI-XIX WIEKU

Mgr Piotr Kenig – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: EWANGELICCY PIONIERZY INDUSTRIALIZACJI W WŁÓKIENNICTWIE BIELSKA-BIAŁEJ 1760–1873

dyskusja
12:00 – 13:00 przerwa na lunch

13:00 – 14:30

mgr Teresa Dudek-Bujarek – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: WIZERUNKI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W TWÓRCZOŚCI PETERA MICHALA BOHÚŇA (1822–1879)

mgr Kinga Kawczak – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: OD INDYWIDUALNEGO KONTERFEKTU DO PORTRETU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE MALARSTWA NIDERLANDZKIEGO Z KOLEKCJI MUZEUM HISTORYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

dyskusja
14:30 – 15:00 przerwa kawowa

15:00 – 16:00

dr Grzegorz Madej – Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej: MAŁE POMNIKI PROTESTANTYZMU NA WYSTAWIE „POD ZNAKIEM RÓŻY NAD BIAŁĄ” – INFORMACJE O NIEKTÓRYCH OBIEKTACH W ŚWIETLE NOWYCH USTALEŃ

PO WYGŁOSZENIU KOMUNIKATU PRZEZ PRELEGENTA ZAPRASZAMY DO ZWIEDZENIA WYSTAWY „POD ZNAKIEM RÓŻY NAD BIAŁĄ”.

>> Szczegółowe informacje nt. konferencji naukowej