Reformacyjna podróż przez Europę

3 listopada 2016 roku wyruszy z Genewy specjalny autobus, który odwiedzi aż 68 miast reformacyjnych w 19 krajach. W ramach projektu reformacyjny autobus odwiedzi również dwa polskie miasta – Cieszyn i Wrocław.

Europejska Droga z Przystankami (Europäischer Stationenweg) jest szczególnym projektem w ramach zbliżających się obchodów 500-lecia Reformacji. 68 miast posiadających status Miast Reformacji połączy niezwykła trasa łącząca różne historie i tradycje Reformacji. Plan trasy prowadzi nie tylko przez Niemcy, ale i do wielu, często bardzo oddalonych od siebie miast europejskich, których łączy Reformacja. Pojazd dotrze do miast związanych z Reformacją luterańską, husycką, reformowaną i anglikańską, ukazując szeroką paletę dziejów odnowy Kościoła sięgającą poza ramy XVI wieku.

Na pokładzie autobusu zaangażowani będą wolontariusze, którzy w każdym z miast włączać się będą w regionalne obchody 500-lecia Reformacji z lokalnymi Kościołami oraz organizacjami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Jednak tematy poruszane na trasie projektu nie będą koncentrować się jedynie na wspominaniu historii, ale w odniesieniu do dziedzictwa duchowego i kulturowego lokalnych Kościołów reformacyjnych podejmowane będą również zagadnienia aktualne, w tym kryzys związany z wojną i uchodźcami. Dla wielu miast reformacyjnych temat imigracji i emigracja to nieodłączny element ich dziedzictwa i teraźniejszości.

Autobus rozpocznie swoją podróż 3 listopada 2016 roku w Genewie, mieście związanym z działalnością francuskiego reformatora Jana Kalwina. Genewa jest również siedzibą największych organizacji ekumenicznych (Światowa Rada Kościołów), wyznaniowych (Światowa Federacja Luterańska) i oczywiście politycznych.

Reformacyjny autobus przyjedzie do Polski dwukrotnie: 8 lutego 2017 roku zawita do Cieszyna, a 13 maja 2017 roku do Wrocławia. Ostatnią stacją będzie miejscowość Bernburg w Saksonii (18.05.2017), a dwa dni później autobus przyjedzie do Wittenbergi, gdzie stanie się częśćią Wystawy Światowej “Bramy Wolności” z okazji 500-lecia Reformacji.

W projekt zaangażowanych jest 47 Kościołów o różnych tradycjach reformacyjnych. – Wielkim wyzwaniem jest połączenie tej różnorodności i odnalezieniem tego, co łączy – podkreślił prezes Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec, bawarski biskup luterański Heinrich Bedford-Strohm.

Projekt koordynuje Związek Reformacja 2017 (Verein Reformationsjubiläum 2017), w którym współpracują ewangelickie Kościoły krajowe, Kościoły ewangelikalne oraz organizacje ekumeniczne. Swojego przedstawiciela w gremiach zarządzających Związku mają również reprezentanci władz krajowych oraz Centralny Komitet Katolików Niemieckich.

>>Szczegółowy rozkład jazdy