Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze monografie naukowe

W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs na najlepsze monografie naukowe na temat Reformacji oraz jej spuścizny, ogłoszony przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji.

Komisja w składzie: bp Jerzy Samiec (Przewodniczący Komisji), ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), prof. dr hab. Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Piotr Oszczanowski (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański), po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, podjęła następujące decyzje:

A. w kategorii monografie naukowe, przyznać nagrodę:
a. p. Piotrowi Bireckiemu autorowi pracy pt. „Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich”

B. w kategorii najlepsze prace magisterskie, postanowiono nagrodzić prace:
a. p. Marka Panusia, autora pracy pt. „Matka górnośląskich zborów. Parafia w Tarnowskich Górach w latach 1742-1945”.
b. p. Tomasza Krobickiego, autora pracy pt. „Rekonstruowanie pamięci. Niemiecki cmentarz ewangelicki w Dalęcinie”.
c. p. Patricka Starczewskiego, autora pracy pt. „Społeczeństwo księstwa świdnicko-jaworskiego w dobie wojny trzydziestoletniej wobec tendencji konfesjonalizacyjnych epoki”.

Uhonorowanie nagrodzonych nastąpi w dniu 27. października o godz. 9.00, w czasie trwania Konferencji Naukowej pt: „500 lat Reformacji – tradycja, dziedzictwo, teraźniejszość”, odbywającej się w Centrum Luterańskim przy ulicy Miodowej 21 w Warszawie. Wszyscy nagrodzenie zjawią się na konferencji. Można będzie więc z nimi przeprowadzić krótkie wywiady.