„Spadkobiercy Reformacji” w Lublinie

20 stycznia br. odbyła się w Muzeum na Zamku w Lublinie promocja książki „Spadkobiercy Reformacji” wydanej przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Parafię Ewangelicko-Augsburską Trójcy Świętej w Lublinie.

Książka „Spadkobiercy Reformacji” to zbiór artykułów naukowych wydanych w języku polskim i niemieckim. Publikacja opatrzona jest listem Biskupa Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, ks. Jerzego Samca, i dzieli się na trzy główne części: historia, kultura i ekonomia oraz literatura. Na szczególną uwagę zasługują teksty dotyczący dziejów protestantyzmu na Lubelszczyźnie począwszy od najdawniejszych czasów pierwszych wystąpień reformacyjnych i związanych z nimi zmianami w strukturze ludności, a skończywszy na czasach współczesnych, mniej lub bardziej odległych. Książka zawiera m.in. tekst prof. Tadeusza Stegnera poświęcony kluczowej postaci lubelskiego ewangelicyzmu, wieloletniemu proboszczowi i seniorowi (biskupowi) diecezji warszawskiej, ks. Aleksandrze Schöneichowi (1861-1939).

W uroczystej promocji zatytułowanej „Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia i literatura) wziął udział zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec, a także władyka diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Abel. Obecny był także bp Mieczysław Cisło, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Kościoła rzymskokatolickiego.

Spotkanie poprowadził prof. Sławomir Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Słowa pozdrowienia przekazał prezes Towarzystwa Naukowego KUL ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann, a także Alina Żuk, dyrektor administracyjna Towarzystwa Naukowego KUL oraz Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury Miasta Lublin.

Wprowadzenie w temat dokonał proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie ks. Grzegorz Brudny, dr hab. Witold Matwiejczyk (KUL), prof. dr. hab. Małgorzata Willaume (UMCS) oraz prof. Sławomir Żurek.

Dr Mirosław Łoboda (UMCS) przedstawił prezentację na temat roli i wkładu ewangelików w rozwój przemysłowy i ekonomiczny Lubelszczyzny.

Refleksjami na temat książki podzielił się ks. bp Jerzy Samiec, który na koniec zmówił modlitwę.

Spotkanie uświetnił Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie pod dyr. Adama Załęskiego.

Nagranie ze spotkania można obejrzeć na Facebookowej stronie luter2017.pl


>> Spis treści książki „Spadkobiercy Reformacji” oraz List Biskupa Kościoła