Święto częstochowskich ewangelików

1 czerwca 201r. częstochowscy ewangelicy obchodzili podwójny jubileusz: 500-lecia Reformacji i 150. rocznicy urodzin pierwszego proboszcza parafii ks. Leopolda Wojaka.

Z ramienia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obecni byli Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, Biskup Diecezji Katowickiej, ks. Marian Niemiec, emerytowany Biskup Diecezji Cieszyńskiej ks. Paweł Anweiler, ks. prof. Marek Jerzy Uglorz i oczywiście proboszcz parafii ks. Adam Glajcar oraz częstochowscy parafianie. Uroczystości odbyły się także w ekumenicznym gronie. Uczestniczyli w nich m.in.: mitrat Mirosław Drabiuk z Kościoła prawosławnego, ks. Szczepan Rycharski z Kościoła polskokatolickego, ks. dr Jarosław Grabowski, dyrektor Referatu Dialogu Ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, ks. dr Grzegorz Szumera, rektor Wyższego seminarium Duchownego w Częstochowie. W obchodach wzięli też udział przedstawiciele władz miasta na czele z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem i przedstawiciele województwa, wśród których znalazł się przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk.

W programie uroczystości znalazła się konferencja popularno-naukowa poświęcona ewangelikom w Częstochowie oraz wpływowi jaki wywarli na rozwój miasta. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zwrócił podczas obchodów uwagę, że „różnorodność jest podstawą współczesnego świata” i dodał, że Częstochowa rozwijała się najlepiej, gdy mieszkali w niej i żyli obok siebie przedstawiciele różnych narodowości, wyznań, religii, kultur. Podkreślił, że dzisiaj także powinno nawiązywać się do tych tradycji.

Podczas konferencji o wkładzie ewangelików w dzieje Częstochowy (m.in. o zaangażowaniu w życie społeczne, w rozwój przemysłu i tworzenie stowarzyszeń) mówił dr Ryszard Stefaniak, wiceprezydent Częstochowy. Postać ks. Leopolda Wojaka duszpasterza, katechety i patrioty, pierwszego proboszcza parafii przybliżył Bartosz Kapuściak. Ks. prof. Marek Jerzy Uglorz mówił o „ewangelickim etosie” oraz tożsamości ewangelickiej, w której istotnymi elementami jest wielbienie Boga pracą, pobożne życie i podkreślenie rodziny jako wspólnoty wychowawczej.

W tym uroczystym dniu zaprezentowano kronikę parafii częstochowskiej, autorstwa ks. Leopolda Wojaka, która została wydana po raz pierwszy oraz otwarto wystawę o ewangelikach w Częstochowie, gdzie można oglądać m.in. pamiątki po ks. Wojaku i inne przedmioty związane z życiem i historią parafii. Wystawę będzie można zwiedzać do końca sierpnia.

Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie ks. Adamowi Glajcarowi dwóch odznaczeń: „złotej honorowej odznaki za zasługi dla województwa śląskiego” oraz medalu „Merentibus” od prezydenta Częstochowy.

zdj. czestochowa.wyborcza.pl