Szwajcarskie obchody 500 lat reformacji

Ponad 700 osób uczestniczyło w centralnych obchodach 500 lat reformacji w Szwajcarii. W reformowanej katedrze w Bern odbyło się nabożeństwo zorganizowane przez Szwajcarski Związek Kościołów Ewangelickich (SEK).

W liturgii uczestniczyli goście ekumeniczni, w tym m.in. arcybiskup Canterbury Justin Welby, kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, prezydent Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych ks. Jerry Pillay, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. dr Olav Tveit oraz ambasadorka Reformacji Ewangelickiego Kościoła w Niemczech ks. dr Margot Käßmann.

W nabożeństwie, które zainaugurowało również Synod SEK obradujący w stołecznym ratuszu, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych.

Mottem nabożeństwa były słowa z Ewangelii Mateusza: „Gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje”. – Świętujemy 500 lat Ewangelii dla wszystkich – w słowie i czynie. Pokolenia chrześcijan znajdują w Kościele ewangelicko-reformowanym pocieszenie, siłę i kierunek – podkreślił podczas kazania ks. dr Gottfried Locher, prezydent SEK. – 500 lat inspiracji i duszpasterstwa dla wszystkich, którzy od życia oczekują więcej niż tylko kwestii materialnych. 500 lat w naśladowaniu Jezusa Chrystusa – wspólnie, indywidualnie, w zaufaniu i zobowiązaniu do działania – dodał.

Ks. Locher przypomniał, że w dzisiejszym świecie ludzie przywiązani są do różnych skarbów, stąd też należy dziś zapytać: A gdzie jest twoje serce, Kościele? Czy jest nim prawno-publiczny status, a może obrady synodu w ratuszu lub dobra opinia w mediach? To wszystko może się wkrótce skończyć. Prawdziwy skarbem w niebie jest nasze zaangażowanie na rzecz słabych – dodał.

Do zboru przemówił również honorowy zwierzchnik Wspólnoty Anglikańskiej, arcybiskup Canterbury Justin Welby, który podkreślił, że świętowanie nabożeństw i składanie świadectwo nie może być ozdobą. – Nasze świadectwo to wyrastające ze Zmartwychwstania zwycięstwo życia, które stwarza nadzieje w świecie opanowanym przez terroryzm i konflikty.

Z kolei pochodzący ze Szwajcarii kardynał Kurt Koch przekazał pozdrowienia od papieża Franciszka i wskazał na wagę dalszego kroczenia naprzód na drodze do jedności.


>> Zdjęcia z uroczystości


>> Luter2017.pl: „Ewangelia w centrum” – szwajcarscy reformowani na 500-lecie reformacji