Ulrich Zwingli na wielkim ekranie?

Kościół ewangelicko-reformowany Kantonu Zurych chce uczcić 500-lecie Reformacji filmem fabularnym o ks. Ulrichu Zwinglim, jednej z czołowych postaci szwajcarskiego nurtu reformacji. Na projekt brakuje jednak funduszy, dlatego Kościół zaapelował o pomoc w realizacji filmu.

Nie potrafimy robić filmów. Nie mamy niestety milionów do dyspozycji. Czy nie chcieliby Państwo jednak  zastanowić się z nami, w jaki sposób mogłoby dojść do produkcji tego filmu? –  zachęca Kościół w okolicznościowej ulotce do włączenia się w przedsięwzięcie, zapewniając, że życiorys Zwingliego zawiera wszystko to, czego potrzebuje pasjonująca fabuła. Broszura przekonuje, że życie Zwingliego bardziej nadaje się na duży ekran niż życie Lutra, który doczekał się już kilku międzynarodowych ekranizacji, w tym ostatniej wyprodukowanej z wielkim rozmachem w 2003 roku.

Władze Kościoła w Zurychu, którym kiedyś kierował Zwingli, uważają, że nie tylko krajobrazy kantonu, ale i życie Zwingliego stanowi ciekawą kanwę dla scenariusza, który mógłby uwzględnić nie tylko słabość młodego kapłana Zwingliego do kobiet, ale także ukazać go jako duszpasterza żołnierzy-dzieci, czy wreszcie reformatora skonfrontowanego z wielką polityką, duchowymi zmaganiami oraz wszechobecną śmiercią (egzekucje radykalnych reformatorów, zaraza i wreszcie brutalna śmierć samego Zwingliego).

Kościół reformowany chce zachęcić scenarzystów oraz producentów do zainteresowania się projektem, przekonując, że „u Zwingliego jest wszystko, co stanowi o wielkim kinie i co porusza ludzi także dzisiaj: religia i władza, pożądanie i miłość, przemoc i silne przekonania.”

W 1983 roku szwajcarska wytwórnia filmów fabularnych wyprodukowała krótki, zaledwie godzinny film o życiu szwajcarskiego reformatora.

Mimo iż obchody 500-lecia Reformacji związane są przede wszystkim z osobą Lutrą i tradycją luterańską wiele Kościołów reformacyjnych na całym świecie – w tym Kościoły reformowane i anglikańskie – włączają się w przygotowania do jubileuszu.

Ulrich (Ulryk) Zwingli jest obok Jana Kalwina i Henryka Bullingera kluczową postacią tradycji ewangelicko-reformowanej. Do dziedzictwa Reformacji należał również jego spór z ks. dr. Marcinem Lutrem, dotyczący rozumienia Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej. Próby osiągnięcia porozumienia nie powiodły się, a punktem kulminacyjnym sporu była dysputa między Lutrem i Zwinglim w Marburgu w 1529 roku. Dziś, mimo wciąż istniejących różnic w pojmowaniu tajemnicy Wieczerzy Świętej luteranie i reformowani wspólnie przystępują do Sakramentu.

Kościół ewangelicko-reformowany Kantonu Zurych chce uczcić 500-lecie Reformacji filmem fabularnym o ks. Ulrichu Zwinglim, jednej z czołowych postaci szwajcarskiego nurtu reformacji. Na projekt brakuje jednak funduszy, dlatego Kościół zaapelował o pomoc w realizacji filmu.