Warsztaty

28 października w Centrum Luterańskim w Warszawie ul. Miodowa 21) odbędą się warsztaty Warsztaty tematyczne: media, komunikacja, konflikt i mediacje

Warsztaty poprowadzą eksperci z Niemiec, prowadzone będą w języku angielskim. Zapewniamy tłumaczenie na język polski i odwrotnie.

Tematyka warsztatów:
Radca Kościelny Ralf Peter Reimann, Kościół Ewangelicki Nadrenii (Wydział Prawo i Polityka):

„Co Reformacja oznacza dzisiaj?” (Odniesienie idei reformacji do etyki medialnej, digitalizacji i edukacji) (14.00-15.00)
„Luter by używał twittera – o mediach społecznych w działaniach Kościoła” 
(15.00-16.00) 

Heinz Dunkenberger-Kellermann, Ewangelicki Kościół Krajowy w Bawarii (Wydział Ekumenia i Życie Kościoła) „Różne kultury spotykają się – od zachwytu do wyzwań w ekumenicznej współpracy” (14.00-16.00)

Ks. Claudia Kuchenbauer, Kierownik organizacji kokon Ewangelickiego Kościoła Krajowego w Bawarii: Konstruktywnie w konflikcie „Co pomaga wyjść ze spirali konfliktu?” (14.00-16.00)

Zapisy: Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się na wybrany warsztat/ warsztaty z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Email: warszawa2017@luteranie.pl albo tel. 22 88 70 204.