Wernisaż wystawy „Verbum Domini Manet in Aeternum” u „Małego Lutra ze Wschowy”

18 maja br. odbyło się we Wschowie otwarcie wystawy „Verbum Domini manet in aeternum” przygotowanej przez Muzeum Ziemi Wschowskiej m.in. pod patronatem Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzego Samca, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawę poprzedziło nabożeństwo Słowa Bożego na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim we Wschowie, najstarszym cmentarzu ewangelickim w Polsce, z okazji 390. rocznicy śmierci ks. Valeriusa Herbergera, teologa, pieśniarza, kaznodziei i społecznika, nazywanego „Małym Lutrem ze Wschowy”. Herberger był duszpasterzem wschowskich luteran w czasach prześladowań religijnych i inicjatorem budowy Kościoła Żłóbka Chrystusowego.

Nabożeństwo z udziałem ekumenicznych gości ze zgromadzenia oo. franciszkanów, poprowadził ks. Dariusz Lik, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze, wraz ks. Waldemarem Gabrysiem, proboszczem Parafii w Lesznie, oraz ks. Jerzym Ganselem, proboszczem Parafii w Legnicy i Głogowie. W trakcie nabożeństwa zabrzmiała muzyka ks. Melchiora Teschnera, wielkiego kompozytora ewangelickiej muzyki kościelnej, teologa i kantora przy Kościele Żłóbka Chrystusowego, bliskiego współpracownika ks. Herbegera, również pochowanego na wschowskiej nekropolii. Pieśń przy akompaniamencie Mirosława Leśniczaka zaśpiewali wspólnie duchowni oraz przybyli licznie na nabożeństwo mieszkańcy Wschowy, wśród których nie ma już dzisiaj ewangelików.


Po nabożeństwie krótkie przemówienie wygłosiła p. Marta Małkus, dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, inicjatorka wystawy, która na co dzień dba o zachowanie luterańskiego dziedzictwa we Wschowie oraz pobliskich miejscowościach. Pani Marta Małkus przypomniała m.in. tekst umieszczony na płycie nagrobnej ks. Herbergera. Łacińska inskrypcja to słowa wypowiedziane podczas pogrzebu Herbergera: „Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Na grobie wschowskiego teologa znajdują się ponadto często powtarzane przez niego słowa, będące podsumowaniem jego chrystocentrycznej teologii o mocnym zabarwieniu mistycznym: „Panie Jezu, Ty wiesz, że Cię kochałem, kocham i będę kochać.”


Po nabożeństwie, przy dawnej ulicy Kaznodziejskiej, gdzie mieszkali duchowni luterańscy królewskiego miasta Wschowy, odbył się wernisaż wystawy opowiadającej historię ewangelików na ziemi wschowskiej. Ekspozycja zorganizowana z okazji jubileuszu 500 lat reformacji będzie czynna do końca roku.

Więcej informacji o wystawie zawiera okolicznościowy filmik z wernisażu.

Na Facebooku (Luter2017) można też obejrzeć zapis nabożeństwa z Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego.