Ładowanie Wydarzenia

« Wydarzenia

  • To event minęło.

Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy

9 marca 2017 - 10 marca 2017

Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego UP Kraków
i Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH
zapraszają do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod tytułem:

Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy,

która odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 roku w Krakowie.

 

PROGRAM

9 III CZWARTEK

Miejsce obrad – Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8a, s.21

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

10-10.15 – Powitanie

10.15-12.00 – sesja plenarna (sala 21)

Filozofia, teologia, historia idei

Dr Jakub Koryl, Uniwersytet Jagielloński

Więcej niż rozum. Luter i Heidegger w drodze ku istocie człowieka 

Dr Janusz Kucharczyk

Jan Wiklif i Jan Kalwin. Filozoficzne źródła reformowanego nurtu protestantyzmu. 

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Liberalizm, konserwatyzm i pietyzm w protestantyzmie anglosaskim

Prof. dr hab. Zbigniew Pasek, Akademia Górniczo-Hutnicza

Współczesny protestancki dyskurs o predestynacji a idea myślenia pozytywnego

Dyskusja

12.00–12.30 przerwa kawowa

Sekcja I: Wiek XVII – wiek purytanizmu

12.30–14.30 (sala 21) 

Dr hab. Mariusz Misztal, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Opinia Johna Knoxa o rządach kobiet

Dr hab. Antoni Szwed, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Oliver Cromwell –purytanin doskonały?

Dr Anna Zasuń, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

„24 religie w jednym sosie” – Robert Burton o religii Anglii w XVII wieku 

Dr Paulina Napierała, Uniwersytet Jagielloński

Relacje między purytanami a kwakrami w koloniach amerykańskich 

Dr hab. Piotr Stawiński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dziedzictwo purytańskie, czyli o XVII-wiecznych odpowiedziach na współczesne pytania

Dyskusja

Sekcja II: Protestantyzm a sztuki piękne

12.30–14.30 (sala 431)

Dr hab. Noemi Modnicka

Ewangelikalna opowieść o konwersji na przykładzie filmu „Luter” (2003)

Dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński

Spory protestancko-katolickie jako matryca interpretacyjna religii antycznych

Mgr Anastasia Nabokina, Uniwersytet Jagielloński

Wpływ idei protestantyzmu na rozwój sztuki tańca w tradycji zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej

Dr Angelika Modlińska-Piekarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Znaczenie polityczne, społeczne i kulturowe łacińskich parafraz biblijnych śląskich poetów protestanckich  XVI i XVII wieku  

Mgr Elżbieta Oficjalska, Muzeum Wsi Opolskiej

Obrazy litograficzne w domach śląskich protestantów w latach 1880 – 1945

Dyskusja

14.30-15.30 przerwa obiadowa

17.00 Koncert polskiej muzyki dawnej

Kościół ewangelicki św. Marcina przy ul. Grodzkiej

19.00 Uroczysta kolacja

________________________________________________

10 III PIĄTEK

Miejsce Obrad – Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2

9.00-11.00 (sala 337)

PANEL DYSKUSYJNY Społeczno- kulturowa rola reformacji

Animator – prof. Zbigniew Pasek

Uczestnicy: prof. Tadeusz Gadacz, prof. Janusz T. Maciuszko, dr hab. Noemi Modnicka, prof. Tadeusz J. Zieliński

11.00-11.30

Sekcja I: W stronę polskiej historii protestantyzmu

11.30-13.30 (sala 337)

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański

Ewangelicy „sól ziemi naszej” w myśli polskich środowisk ewangelickich w XIX wieku 

Mgr Bogusław Tondera, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Irenizm – irenologia. Bartłomiej Bythner starszy (1559-1629) i Witold Benedyktowicz (1921-1997) – dwa protestanckie spojrzenia na problematykę pokoju.

Mgr Paweł Czernich, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Jerzego Samuela Bandtkiego zasługi dla Krakowa (1811-1835)

Dr Grzegorz Michalak, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

Idee, dokonania i przyczyny upadku polskiej reformacji na przykładzie kazalnictwa i uchwał warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej w okresie I wojny światowej 

Dr hab. Bożena Domagała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Polski Narodowy Kościół Katolicki. Spóźniona polska Reformacja?

Dyskusja

Sekcja II: Protestantyzm jako światowy nurt chrześcijaństwa

11.30-13.30 (sala 30)

Dr Radosław Łazarz

Zapomniana reformacja. Utrakwizm czeski w XVI w. jako kościół w poszukiwaniu tożsamości. 

Dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak, Uniwersytet Łódzki

Religijność protestancka w środowisku łódzkiej burżuazji przemysłowej w XIX  – XX w.

Dr hab. Grzegorz Pełczyński, Uniwersytet Wrocławski

Źródła rosyjskiego ewangelikalizmu

Dr Marcin Rzepka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Reformować, odnawiać, emancypować. Działalność sióstr z anglikańskiego zgromadzenia Sisters of Bethany wśród asyryjskich kobiet w Persji (1890-1898)

Mgr Wojciech Włoch, PTBR

Modele organizacyjne wspólnot pentekostalnych w Polsce po 1989

Dyskusja

13.30-14.30 przerwa obiadowa

Protestantyzm wobec społeczeństwa i nauki

14.30-16.15 (sala 337)

Dr Maria Rogińska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Teologia protestancka i rozwój nowożytnej nauki 

Dr Michał Warchala, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Max Weber i spór o znaczenie Reformacji dla genezy zachodniej nowoczesności  

Dr Jerzy Sojka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Luterska etyka gospodarcza jako inspiracja dla współczesnej krytyki globalizacji na przykładzie publikacji Światowej Federacji Luterańskiej

Dr Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Uniwersytet Jagielloński

Wpływ reformacji na rozwój mediów i komunikowania masowego

Dr hab. Grażyna Kubica, Uniwersytet Jagielloński

Krakowscy ewangelicy w kulturowym krajobrazie miasta – odwieczne tradycje pluralizmu

Dyskusja

Ok 16.30 zakończenie konferencji

Podczas pierwszego dnia konferencji Poczta Polska sprzedawać będzie wydany specjalnie z okazji 500-lecia Reformacji znaczek (wraz ze specjalną kopertą). Stoisko czynne będzie w godzinach 10.00-14.00.

Komitet organizacyjny:
Prof. dr hab. Zbigniew Pasek
Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP
Dr Michał Warchala – sekretarz
Mgr Albert Leśniak  – sekretarz

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
prof. dr hab. Janusz Maciuszko
prof. dr hab. Bogusław Milerski
prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Konferencja odbędzie się na Wydziale Humanistycznym AGH – ul. Gramatyka 8a oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii UP – ul. Podchorążych 2.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. 

Szczegóły

Start:
9 marca 2017
Koniec:
10 marca 2017
Kategoria:
Strona internetowa:
http://wh.agh.edu.pl/reformacja/

Organizator

Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego UP Kraków i Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH

Miejsce

Wydział Humanistyczny AGH
ul. Gramatyka 8a
Kraków, Polska
+ Google Map