Ładowanie Wydarzenia

« Wydarzenia

Reformacja w Polsce. Konfrontacje społeczne i historyczne

20 października 2017

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz sekcja socjologii religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na konferencję: REFORMACJA W POLSCE. KONFRONTACJE SPOŁECZNE I HISTORYCZNE. KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 500-LECIA REFORMACJI

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej z okazji 500-lecia Reformacji.

Kościoły i wyznania Reformacji odgrywają znaczącą rolę w polskiej historii i kulturze. Celem konferencji jest spojrzenie z perspektywy historycznej i społecznej na dziedzictwo polskiej reformacji. Jej zakres, dynamika, sytuacja współczesna inspiruje różne instytucje i programy badań. Chcemy przyjrzeć się losom ludzi, wspólnot, kościołów i ruchów protestanckich, ich rozmaitym konfiguracjom, uwarunkowaniom, funkcjom w życiu zbiorowym na ziemiach polskich i współczesnej Polsce. Proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • formy wspólnot i religijności protestanckiej
 • zróżnicowania tradycji protestantyzmu w Polsce
 • procesy sekularyzacji, konwersji religijnej oraz zmiany w protestantyzmie
 • nurty, tendencje i praktyka wzorów wychowawczych i edukacyjnych w protestantyzmie polskim
 • protestantyzm – etosy i wzory moralne
 • ludzie i instytucje protestantyzmu – perspektywa historyczna i socjologiczna
 • duchowości w protestantyzmie
 • protestantyzm i procesy modernizacji
 • protestantyzm i tożsamość narodowa
 • protestantyzm – ludzie kultury, nauki i polityki
 • nowe ruchy religijne w protestantyzmie
 • społeczne modele i wzory protestantyzmu
 • relacje protestantów i katolików – konfrontacje, kooperacje, konflikty, wrogość
 • relacje wewnątrz protestanckie – uwarunkowania, zróżnicowania, przekształcenia
 • Kościoły protestanckie i ich wierni w czasie napięć społecznych (w szczególności totalitaryzmów)
 • Kościoły protestanckie i ich wierni w okresie transformacji w Polsce.
 • Protestantyzm i dialog międzyreligijny oraz międzywyznaniowy
 • Misja i przyszłość protestantyzmu

Powyższa perspektywa nie limituje szczegółowych idei, ujęć, rozwiązań metodologicznych czy teoretycznych. Protestantyzm jest w Polsce (jak i gdzie indziej) serią faktów, struktur i procesów społecznie otwartych. Zapraszamy do ich prezentacji.  Konferencja odbędzie się 20 października 2017 r., w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3. Zgłoszenia udziału prosimy kierować do 30 czerwca br. na adres emailowy sekretarza konferencji dra Wojciecha Klimskiego: w.klimski@wp.pl

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Obejmuje ona obiad, materiały konferencyjne oraz publikację pokonferencyjną. Po uzyskaniu od organizatorów informacji o akceptacji referatu, prosimy wnosić opłaty na konto: BZ WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627, z dopiskiem: „Reformacja w Polsce. Konfrontacje społeczne i historyczne”.

Organizatorzy konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (Instytut Socjologii UKSW)

Ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba (Instytut Socjologii UKSW)

Dr hab. Grażyna Kubica-Heller (Instytut Socjologii UJ)

Dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW (Instytut Socjologii UKSW)

Dr Wojciech Klimski (Instytut Socjologii UKSW)

Mgr Agata Rozalska (Instytut Socjologii UKSW)

KONFERENCJI PATRONUJE ODDZIAŁ WARSZAWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO

Karta zgłoszeniowa Reformacja IS UKSW 2017

 

Szczegóły

Data:
20 października 2017
Kategoria: