Wystawa o Reformacji na Śląsku otwarta w Uniwersytecie Warszawskim

Z okazji przypadającego na rok 2017 jubileuszu 500 lat Reformacji Muzeum Śląskie w Görlitz przygotowało w grudniu 2016 r. polsko-niemiecką wystawę objazdową. Piętnaście bogato ilustrowanych plansz przedstawia dzieje protestantyzmu na Śląsku. Najpierw wystawę zaprezentowano w Muzeum Śląskim, później objechała m.in. Wrocław, Świdnicę, Legnicę, Katowice, Cieszyn, Opole i Jelenią Górę. Wystawa jest pokazywana w związku z Centralnymi Obchodami 500 lat Reformacji, które odbędą się w dniach 26-29 października w Warszawie.

Śląsk był jednym z regionów, które jako pierwsze przyjęły Reformację. Prądy reformacyjne od lat 20. XVI wieku przenikały do miast i rozprzestrzeniała się głównie wśród mieszczan i szlachty. Wkrótce znalazły też wpływowych zwolenników wśród śląskich książąt, a do końca XVI wieku trzy czwarte parafii na Śląsku przyjęło luteranizm.
Informacje i ilustracje składają się na obraz trwających na Śląsku przez ponad dwa stulecia trudnych relacji pomiędzy katolicyzmem a ewangelicyzmem. Kościoły pokoju i kościoły łaski symbolizują walkę o przetrwanie śląskiego protestantyzmu w okresie kontrreformacji. W XVIII wieku Śląsk ostatecznie stał się regionem dwuwyznaniowym. Wystawa porusza takie wątki jak Reformacja wśród mieszczan, życie protestanckie, konkurenci i przeciwnicy Lutra, walka o przetrwanie, w stronę nowoczesności, protestanci na polskim Śląsku, wspólne dziedzictwo.

Objazdowa wystawa „500 lat protestantyzmu na Śląsku. Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie” powstała w ramach projektu „Reformacja w Europie Środkowo-Wschodniej”. Przygotowana została przez Schlesisches Museum zu Görlitz oraz Deutsches Kulturforum östliches Europa w Poczdamie przy współpracy Diecezji Wrocławskiej, Katowickiej i Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Partnerem w Niemczech jest Kirchliche Stiftung Evangelisches Schlesien w Görlitz.

Wystawę będzie można oglądać w Filii Galerii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Auditorium Maximum, parter

Więcej o Centralnych Obchodach 500 lat Reformacji: warszawa.luter2017.pl