Zakończył się Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Częstochowie

Czwarty już festiwal został przygotowany w związku z jubileuszem 500 lat Reformacji. Koncert finałowy odbył się 13 sierpnia w kościele ewangelicko-augsburskim w Częstochowie. Repertuar oparty na utworach z 1. połowy XVI wieku zaprezentował Zespół Muzyki Dawnej Filatura di Musica.

Program koncertu został opracowany specjalnie na jubileusz 500 lat Reformacji, a składał się z utworów napisanych w czasach ks. Marcina Lutra, także autorstwa samego Reformatora. Muzyka była wykonywana na instrumentach będących kopiami instrumentów z epoki. Oznacza to, że ich brzmienie było zbliżone do brzmienia z XVI wieku. Muzykę wykonali specjaliści w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej czyli Zespół Muzyki Dawnej Filatura di Musica.

Muzycy grali na instrumentach takich jak: flety, fidel, wiola da gamba oraz wirginał. Koncertowi towarzyszyła prezentacja, na której wyświetlane były XVI-wieczne obrazy oraz nuty. Niektóre z nich zapisane były ręką samego Lutra.

Pierwszy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej został zorganizowany w 2014 r. Planowane są festiwale w kolejnych latach, gdyż cieszą się dużą popularnością.

Patronatem honorowym objęli festiwal Marszałek Województwa Śląskiego Wojciecha Saługa, bp dr Marian Niemiec- zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Materiały na temat festiwalu dostępne w internecie:
http://tvorion.pl/?action=show_news&idNews=23447
http://www.niedziela.pl/artykul/30415/Czestochowa-wielkie-dziela-muzyki

Koncert muzyki dawnej