Zdjęcie, które pokazuje Kościół żywy! Wyniki konkursu fotograficznego

31 marca 2017 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego „500 LAT REFORMACJI 2017”.
Wyniki konkursu fotograficznegoKomisja Konkursu Fotograficznego „500 LAT REFORMACJI 2017” w składzie: Anita Borkowska, Romuald Długosz, Patryk Karbowski, Danuta Matloch na swoim posiedzeniu w dniu 1 marca 2017 r. przyznała nagrodę główną w wysokości 1000 zł Karinie Reske za zdjęcie „Chrzest”.

W uzusadnieniu komisja zwróciła uwagi na walory techniczne i wizualne oraz przesłanie zdjęcia. Zdaniem komisji fotografia jest wyrazista i dynamiczna, przedstawia decydujący moment, a w każdym miejscu kadru dzieje się coś istotnego.
Ponadto zdjęcie ma ważką treść: przedstawia rodzinę, wspólnotę, pozytywne emocje, duchownego ewangelickiego, przyjmowanie nowego członka Kościoła do wspólnoty. Pokazuje Kościół żywy.

Nagrodę publiczności otrzymała także Karina Reske za zdjęcie „Konfirmacja”. Zdjęcie otrzymało największą ilość polubień w serwisie Instagram.

W swoim sprawozdaniu komisja podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu, na który wpłynęło ponad 200 zdjęć. Za udział w konkursie otrzymają zestaw materiałów promocyjnych Dekady Reformacji.