ZHP na jubileusz Reformacji

Wielkimi krokami zbliża się data 31 października 2017, kiedy to minie dokładnie 500 lat od publikacji przez Marcina Lutra 95 tez. Im bliżej tego dnia, tym więcej informacji się pojawia z wielu, nawet zaskakujących stron.

Wydział Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji wydał książkę „Sola Scriptura”.

Jest to propozycja programowa dla gromad i drużyn ZHP, która powstawała pod redakcją Angeliki Szelągowskiej-Mironiuk i Piotra Dziewulskiego.
Dzięki niej młodzi harcerze mogą zapoznać się z historią Reformacji i protestantyzmem. Będą mogli poznać historię i znaczenie spuścizny Reformacji dla kultury i rozwoju naszego kraju oraz całego świata.
W publikacji położono nacisk na tradycję tolerancji i poszanowania praw drugiego człowieka niezależnie od jego wyznania, podkreślając, że o Polsce mówiło się, że jest „krajem bez stosów”. Aby nadal pielęgnować te ważne tradycje związane z różnorodnością drużyny ZHP najpierw powinny poznać inne wyznania. I właśnie w tym celu został napisany i wydany ten program.

„Sola Scriptura” zawiera rozmowy, zadania i gry, które przybliżą zaangażowanym w harcerstwo osobom historię Reformacji oraz wybitne postaci, które były (lub są) związane z Kościołami protestanckimi.
Praca ta była konsultowana i recenzowana przez przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Publikację „Sola Scriptura można znaleźć pod tym linkiem.

Więcej informacji na stronie Centralnego Banku Pomysłów ZHP